Techniki wytwarzania - Analiza Termiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3913
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki wytwarzania - Analiza Termiczna - strona 1 Techniki wytwarzania - Analiza Termiczna - strona 2 Techniki wytwarzania - Analiza Termiczna - strona 3

Fragment notatki:..Notatka to sprawozdanie z laboratorium z materiałoznawstwa. Przy analizie cieplnej wykorzystuje się zjawisko wydzielania lub pochłaniania ciepła przy przemianie fazowej. Ciepło to, zwane utajonym ciepłem przemiany wydziela się przy chłodzeniu i jest pochłaniane przy nagrzewaniu w ilości proporcjonalnej do objętości materiału, która uległa przemianie. Najprostszą metodą analizy cieplnej jest sporządzenie krzywych nagrzewania lub chłodzenia w układzie temperatura – czas . W tym celu należy zestawić aparaturę pomiarową...

...Układ z nieograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym.
Powstaje, gdy składniki rozpuszczają się wzajemnie przy każdym stosunku ilościowym zarówno w stanie ciekłym i stałym (w roztworach stałych ciągłych). Musza być przy tym jednak spełnione reguły Hume – Rotheryego (izomorfizm składników, czynnik wielkości atomu, bliskie sąsiedztwo pierwiastków tworzących roztwór w układzie okresowym, efekt względnej wartościowości). Temperatura początku i końca krystalizacji stopów zależy składu i rośnie wraz ze wzrostem składnika wyżej topliwego...

...W badanym piecu znajdowały się tygielki z rozpuszczonymi stopami, w których zanurzone były termopary ze szkła kwarcowego. Od chwili rozpoczęcia obniżania się temperatury w piecach robiłam odczyty miliwoltomierzem co 30 sekund. W celu uzyskania prawidłowego odczytu uwzględniamy temperaturę otoczenia...

Grupa L02
Laboratorium z materiałoznastwa Temat: Analiza Termiczna
Opis teoretyczny:
Przy analizie cieplnej wykorzystuje się zjawisko wydzielania lub pochłaniania ciepła przy przemianie fazowej. Ciepło to, zwane utajonym ciepłem przemiany wydziela się przy chłodzeniu i jest pochłaniane przy nagrzewaniu w ilości proporcjonalnej do objętości materiału, która uległa przemianie. Najprostszą metodą analizy cieplnej jest sporządzenie krzywych nagrzewania lub chłodzenia w układzie temperatura - czas . W tym celu należy zestawić aparaturę pomiarową. Gorący koniec termopary umieszcza się w rurce ceramicznej i zanurza w stopionym stopie, wyłącza się przy tym ogrzewanie. Na wskaźniku temperatury lub siły termoelektrycznej robi się odczyty co pewien ustalony okres czasu, które nanosi się na wykres. Przystanek na wykresie określa temperaturę krzepnięcia.
Do pełnego zrozumienia przeprowadzanego doświadczenia niezbędna jest znajomość pewnych pojęć teoretycznych:
-faza to część układu jednorodna pod względem chemicznym i krystalograficznym, oddzielona od reszty układu tzw. powierzchnią rozdziału, czyli granicą międzyfazową,
- stopień swobody to zewnętrzny lub wewnętrzny czynnik, który można zmienić bez zmiany liczby faz w układzie. Liczbę stopni swobody wyznaczamy za pomocą reguły faz Gibbsa. Wynosi ona:
S = n - f +2
S = n - f +1 (dla stałego ciśnienia)
gdzie : n - liczba składników
f - liczba faz
Skład stopu i faz wyznaczamy stosując regułę dźwigni : „Przez punkt wskazujący skład stopu i temperaturę przeprowadza się konodę (linię poziomą),
a punkty jej przecięcia z liniami wykresu równowagi rzutuje się na oś składu. Długości odcinków konody między składem stopni i odpowiednich faz pozostających w równowadze są odwrotnie proporcjonalne do ilości tych faz.”
Podstawowe układy podwójne to :
Układ z nieograniczoną rozpuszczalnością składników w stanie stałym.
Powstaje, gdy składniki rozpuszczają się wzajemnie przy każdym stosunku ilościowym zarówno w stanie ciekłym i stałym (w roztworach stałych ciągłych). Musza być przy tym jednak spełnione reguły Hume - Rotheryego (izomorfizm

(…)

… co najmniej dwóch przemian izotermicznych, przy czym wzrostowi liczby przemian towarzyszy wzrost liczby faz międzymetalicznych. Fazy mogą powstawać :
- przez wykrystalizowanie z roztworu ciekłego w wyniku reakcji perytektycznej w wyniku wydzielania fazy międzymetalicznej z roztworu stałego Nierównowagowa krystalizacja stopów podwójnych powoduje :
segregację dendrytyczną,
obniżenie temperatury solidusu…
… fazowego w zależności od temperatury i składu stopu. Należy jednak pamiętać, że wykresy równowagi fazowej są opracowywane przy bardzo małych szybkościach nagrzewania i chłodzenia, a do ustalenia równowagi termodynamicznej potrzeba bardzo długiego czasu (teoretycznie nieskończenie długiego). W związku z tym im większa jest szybkość nagrzewania (chłodzenia) stopu, tym bardziej jego skład fazowy i skład faz odbiegają od warunków równowagi. Energia swobodna jest wtedy podwyższona i jeżeli mimo tego nie występują w stopie żadne zmiany mówimy , że stop jest w stanie metastabilnym. Struktura i własności takiego stopu nie są trwałe. Niekiedy celowo dążymy do utrzymania w stopach stanu metastabilnego, aby wykorzystać własności charakterystyczne dla tego stanu (np. stal w stanie zahartowanym lub stop w stanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz