Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4907
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym - strona 1 Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym - strona 2 Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym - strona 3

Fragment notatki:" Spawanie łukiem krytym polega na tym, że łuk jarzy się między elektrodą a materiałem spawanym pod warstwą topnika i jest na zewnątrz niewidoczny. Proces spawania łukiem krytym odbywa się półautomatycznie lub automatycznie. Stosuje się tu znacznie większą gęstość prądu niż przy spawaniu ręcznym ok. 50 150 A/mm2 (przy spawaniu ręcznym gęstość prądu wynosi 10 15 A/mm2). Przy spawaniu łukiem krytym do topienia metali wykorzystuje się około 85% ciepła."

" Do spawania łukiem krytym stosuje się różne typy automatów. Automaty składają się ze źródła zasilania, głowicy, szafki sterowniczej.
Źródłem zasilania może być transformator spawalniczy odpowiednio przystosowany lub pojedyncze przetwornice spawalnicze, a także przetwornice połączone równolegle. Źródło prądu musi mieć charakterystykę statyczną stromo opadającą. Podstawowym podzespołem jest głowica, w której skład wchodzą: podajnik drutu elektrodowego (1), zasobnik topnika (2), wahacz (3), ramię poziome (4), kolumna pionowa (5), wózek z napędem (6), pulpit sterowniczy (7) i bęben z drutem elektrodowym (8)."

Laboratorium z technik wytwarzania
Ćwiczenie nr4
TEMAT: SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM.
OCENA
DATA
PODPIS
1.) Charakterystyka spawania łukiem krytym.
Spawanie łukiem krytym polega na tym, że łuk jarzy się między elektrodą a materiałem spawanym pod warstwą topnika i jest na zewnątrz niewidoczny. Proces spawania łukiem krytym odbywa się półautomatycznie lub automatycznie. Stosuje się tu znacznie większą gęstość prądu niż przy spawaniu ręcznym ok. 50150 A/mm2 (przy spawaniu ręcznym gęstość prądu wynosi 1015 A/mm2). Przy spawaniu łukiem krytym do topienia metali wykorzystuje się około 85% ciepła.
Spawanie łukiem krytym charakteryzuje się oszczędnym zużyciem drutu elektrodowego, gdyż znaczna część przekroju poprzecznego spoiny powstaje z przetopionych brzegów części spawanych. Dzięki skutecznemu odizolowaniu procesu spawania od szkodliwego działania tlenu i azotu z powietrza, uzyskuje się dobre własności spoiny. Zapewnia je korzystny proces metalurgiczny. Przy spawaniu łukiem krytym wydziela się mała ilość gazów szkodliwych dla zdrowia, a poza tym dość łatwo reguluje się parametry spawania.
2.) Procesy metalurgiczne przy spawaniu łukiem krytym. Pod wpływem ciepła łuku topi się drut elektrodowy, materiał rodzimy oraz topnik. Proces spawania zaczyna się od zajarzania łuku. Zaraz po zajarzeniu łuku powstaje jeziorko.
Objętość jeziorka dochodzi do 2025cm3. Przy spawaniu pod topnikiem metal jeziorka osiąga temperaturę ok.1850°C. Z topnika i metalu rodzimego oraz metalu elektrody wydzielają się gazy i pary metalu, które gromadzą się pod pewnym ciśnieniem w zamkniętej topnikiem przestrzeni wokół łuku. Proces topienia odbywa się w przestrzeni odizolowanej od powietrza.
We wspomnianej przestrzeni powstają gazy, których skład w przybliżeniu jest następujący: 74% CO, 1%CO2, 12% N2, 13% H2. Ze względu na znaczną ilość tlenku węgla, powstającego z wypalania węgla w metalu rodzimym, atmosfera jest redukująca. W chwili zajarzenia łuk jest skierowany prostopadle do powierzchni spawanych części. W miarę przesuwania elektrody w kierunku spawania łuk odchyla się w kierunku przeciwnym do spawania. Dzięki dużej koncentracji ciepła i osłony topnika łuk wtapia się głęboko w metal. W miarę oddalania się łuku metal zaczyna krzepnąć od rowka, zachowując warstwę ciekłego żużla, w którym rozpuszczają się gazy wychodzące z krzepnącego metalu. Żużel krzepnie tworząc na licu spoiny łatwo usuwalną skorupę.


(…)

… jest niebezpieczna ze względu na możliwość przyklejenia spoiny.
7.) Wpływ kąta pochylenia przedmiotu spawania na kształt spoiny.
Przy spawaniu pod górę na płynny metal działa siła ciężkości i siła elektrodynamiczna łuku. Płynny metal wycieka spod łuku powiększając głębokość wtopu i wysokość nadlewu.
Przy spawaniu w dół metal wypływa przed elektrodą tworząc poduszkę ciekłego metalu nie pozwalającą na głęboki wtop.
8…
… łukiem krytym stosuje się topniki w postaci ziarnistej, wielkości od 0 do 3mm. Topniki wytapia się w piecach łukowych i płomieniowych w postaci ziaren z surowców mineralnych: piasku SiO2, wapnia CaCO3, dolomitu CaCO3MgCO3, kaolinu Al2O3SiO2, fluorytu wapnia CaF2 oraz rudy manganowej.
Topniki dzielą się pod względem fizycznym, chemicznym, metalurgicznym, zależnie od przeznaczenia i sposobu produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz