Współczynnik zgonów - strona 2

note /search

Demografia wykład 11

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1729

Potencjalny współczynnik rodności Potencjalny współczynnik umieralności Potencjalne współczynniki zgonu...

Rozwój demograficzny świata

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1680

i wzrost zasięgu oddziaływania służby zdrowia wpływają na zmniejszenie się współczynnika zgonów; schyłek...

Zagadnienia z demografii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Demografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

nowotworowych wraz z opóźnieniem biologicznego procesu starzenia się organizmu ludzkiego. współczynnik zgonów...