Współczynnik zgonów - strona 2

Demografia wykład 11

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1610

Potencjalny współczynnik rodności Potencjalny współczynnik umieralności Potencjalne współczynniki zgonu...

Wykład - Modele polityki społecznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2114

współczynnik zgonów - stosunek liczby zgonów osób do średniej liczby ludności w określonym okresie...

Rozwój demograficzny świata

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Rudolf Burczyk
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

i wzrost zasięgu oddziaływania służby zdrowia wpływają na zmniejszenie się współczynnika zgonów; schyłek...

Zagadnienia z demografii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

nowotworowych wraz z opóźnieniem biologicznego procesu starzenia się organizmu ludzkiego. współczynnik zgonów...