Referat - starzenie się społeczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - starzenie się społeczeństwa - strona 1 Referat - starzenie się społeczeństwa - strona 2 Referat - starzenie się społeczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

Referat na podstawie artykułu „Starzenie się gatunku ludzkiego" w „Świat
Nauki" 1993, nr6.
Po raz pierwszy w historii Homo Sapiens można mówić o starzeniu się ludzkości. Pierwsze oznaki tego procesu zaobserwowano na początku XX wieku. Udało się wtedy zmniejszyć współczynnik umieralności niemowląt, dzieci i kobiet w wieku rozrodczym. Badacze twierdzą iż do połowy XXI wieku ukształtuje się nowa, stabilna struktura wieku ludności, a długość życia człowieka osiągnie poziom zbliżony do maksymalnego. W roku 1900 Ziemię zamieszkiwało 10-17mln ludzi powyżej 65 roku życia. Stanowili oni mniej niż 1% światowej liczby ludności. W roku 1992 grupa ta powiększyła się do 342mln osób, co stanowiło 6,2% ludzkości. Do roku 2050 liczba tych osób zwiększy się do 2,5mld ludzi i będzie to stanowiło 20% ludzkości. Jeżeli do tego czasu nie wzrośnie z jakichś przyczyn współczynnik umieralności lub nie dojdzie do spadku współczynnika urodzin to do końca wieku ludność powinna osiągnąć jednolitą strukturę wieku. Autorzy uważają, iż najważniejszym problemem politycznym nie stanie się w najbliższym czasie wzrost liczby ludności, lecz starzenie się społeczeństw. Wiele instytucji społecznych i gospodarczych będzie musiało ulec przeobrażeniom. Pojawi się konieczność zaspokojenia potrzeb znacznie większej niż obecnie i znacznie silniej zróżnicowanej zbiorowości osób w wieku podeszłym. Do niedawna struktura wieku społeczeństwa była stosunkowo stała. Do połowy XIX współczynniki umieralności były bardzo wysokie. Przyczyną tego jak również ich zmienności były głównie choroby pasożytnicze i zakaźne. Największa śmiertelność miała miejsce wśród dzieci do pierwszego roku życia i wynosiła 30-50%. Ciąża stanowiła również duże niebezpieczeństwo dla kobiet, stąd duża śmiertelność wśród ciężarnych. Jednak liczba zgonów była z nadwyżką kompensowana przez liczbę urodzin. Do połowy XIX wieku współczynnik przyrostu naturalnego wynosił niewiele ponad zero. Struktura wieku ludności miała kształt piramidy, której podstawę stanowiły małe dzieci. Średni wiek ludzkości był niski. W XX wieku mieliśmy do czynienia z wysokim przyrostem naturalnym i niskim współczynnikiem zgonów. Przyrost naturalny osiągnął poziom 2-3% rocznie, a czas niezbędny na podwojenie ludności świata skurczył się do 25 lat. Spowodowane jest to poprawą warunków sanitarnych, osiągnięciami w dziedzinie zdrowia publicznego oraz metod leczenia. Efektem zmniejszenia umieralności wśród niemowląt, dzieci i młodych matek jest w pierwszym etapie odmłodzenie społeczeństwa. Wzrost przeżywalności w połączeniu z postępem gospodarczym i społecznym przyczynia się do spadku współczynnika urodzeń, dając tym samym początek starzeniu się społeczeństw. Współczynniki umieralności spadły z wysokiego i niestabilnego poziomu do względnie stabilnego 8-10 zgonów na 1000 osób. Spowodowane jest to wyeliminowaniem epidemii- powtarzających się cyklicznie i dziesiątkujących

(…)

… zaproponował w 1977 roku T.B.L.Kirkwood. Przyjął iż organizmy muszą dzielić energię życiową pomiędzy rozmnażanie płciowe a utrzymanie ciała w dobrej kondycji. Strategia optymalnego przystosowania gatunku polega na przeznaczeniu na utrzymanie ciała ilości energii nieco zbyt małej, by umożliwić naprawę wszystkich uszkodzeń. Starzenie jest nieuniknionym skutkiem kumulacji nieodwracalnych uszkodzeń komórek i tkanek. Jest to teoria ciała jednorazowego użytku w której starzenie jest ceną za zdolność do rozmnażania płciowego.
Dotychczas znana jest ludzkości jedna metoda wydłużania życia polegająca na zmniejszeniu kaloryczności pokarmu. Stosowanie diety u małp człekokształtnych może opóźnić moment wystąpienia niektórych oznak starzenia się. Wydłużenie życia można osiągnąć dzięki opóźnieniu momentu ujawnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz