Współczynnik urodzeń - strona 3

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

wyróżniamy 3 fazy jej rozwoju Faza 1 - z wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów charakteryzuje kraje biedne...

Wykład - Wahania koniunktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 378

, faktyczne zatrudnienie i bezrobocie. Przyrost naturalny jest różnicą między współczynnikiem urodzeń...

Modele rozwoju liczebności ludzi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

w badanej populacji kobiet w wieku rozrodczym 1. Współczynnik urodzeń (rodności) U WU = t ⋅ c Lt U t...

Ruch naturalny ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1869

- urodzenia żywe Lt - średnia liczba ludności Surowy współczynnik urodzeń (ile urodzeń przypadło na 1000...

Poziom życia i jego mierniki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

. Także obniżanie się współczynnika płodności kobiet oraz współczynnik urodzeń. Grozi to regresem demograficznym...

Teorie ludnościowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

artykuł, W. Thompson analizując zmiany surowych współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego...

Wykład - Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2114

poziomu rodności: Ogólny współczynnik urodzeń (rodności) - stosunek urodzeń żywych do średniej liczby...