Wykład - Wahania koniunktury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wahania koniunktury - strona 1 Wykład - Wahania koniunktury - strona 2 Wykład - Wahania koniunktury - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Katarzyna Nagel
Wykład 6
Wahania koniunktury
Przebieg okresowy: I - okres kryzysu
II - depresja
III - ożywienie gospodarcze
IV - rozkwit gospodarczy
F - recesja gospodarcza
G - ekspansja gospodarcza
W obecnej chwili wahania koniunktury są bardzo małe, w praktyce nie występują 4 okresy, wahania koniunktury ograniczają się do recesji gospodarczej i ekspansji gospodarczej. W tej chwili obserwujemy inne procesy gospodarcze (ruch cen, monopol działający na rynku)
Jeżeli wydatki będą zwiększane gospodarka po pewnym czasie ożywi się, może też się zdarzyć przeinwestowanie gospodarki co prowadzi do wzrostu cen, stóp procentowych.
Wzrost gospodarczy, czynniki oddziałujące na wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy jest procesem ilościowego powiększania się podstawowych wielkości ekonomicznych odnoszących się do danej gospodarki. Typowymi wielkościami ekonomicznymi są: Produkt Narodowy Brutto wraz z Dochodem Narodowym, poziom konsumpcji, poziom inwestycji, wielkość produkcji w ujęciu fizycznym oraz ewentualnie poziom zatrudnienia. Wzrost gospodarczy oznacza zdolność do zaspokajania społeczeństwa w dobra i usługi.
Rozwój gospodarczy jest to proces zmian ilościowo-jakościowych w strukturze społeczeństwa. Jest zatem pojęciem szerszym w stosunku do pojęcia wzrostu gospodarczego.
Czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy:
odpowiednia ilość i jakość kapitału w postaci majątku trwałego i obrotowego (kapitał jest to różnica między dochodem a oszczędnościami);
odpowiednia ilość i jakość pracy;
odpowiedni poziom techniki i technologii (o wzroście gospodarczym i rozwoju gospodarczym w różnym stopniu decyduje postęp techniczno-organizacyjny, wprowadzanie postępu technicznego i nowych technologii ma dwie drogi - rozwijanie badań we własnych ośrodkach lub zakup technologii);
odpowiednia ilość i jakość zasobów naturalnych (nie przesądzają o rozwoju gospodarczym, np. Japonia w zasadzie pozbawiona jest zasobów naturalnych, Rosja posiada bardzo bogate złoża surowców);
odpowiednie czynniki socjo-kulturowe (religia, kultura).
produkcja = f(praca, kapitał, ziemia, technologie, informacja, czas)
Miernikiem produkcji może być produkcyjność krańcowa lub też tzw. efekty skali. Produkcja krańcowa mówi o tym w jaki sposób produkcja będzie się zmieniała jeżeli pod uwagę weźmiemy tylko jeden czynnik (w dłuższym okresie czasu coraz mniejsze przyrosty produkcji).
Efekty skali - jeżeli będziemy zmieniać wszystkie czynniki proporcjonalnie, np. jeśli podwoimy wszystkie czynniki i produkcja wzrośnie również 2 razy - proporcjonalne efekty skali.


(…)

… czynników bezpośrednich. Czynniki pośrednie można podzielić na czynniki inwestycyjne, które wiążą się z angażowaniem nowych kapitałów oraz czynniki pozainwestycyjne, głównie czynniki jakościowe.
Bezpośrednie czynniki wzrostu
Na wielkość zatrudnienia wpływają następujące czynniki:
przyrost naturalny ludności w danym kraju,
aktywność zawodowa ludności w wieku produkcyjnym,
faktyczne zatrudnienie i bezrobocie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz