Modele rozwoju liczebności ludzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele rozwoju liczebności ludzi - strona 1 Modele rozwoju liczebności ludzi - strona 2

Fragment notatki:


Modele rozwoju liczebnego ludności 2.  Model funkcji wykładniczej: Str-ra ludności wedlug wieku i płci. 4.  Mediana wieku  - Wskazuje  - zał. stały poziom i wzrost  1.  Wskaźnik maskulinizacji  - określaja  przeciętny wiek osób w danej  1.  Model funkcji liniowej : liczby ludności w postępie  ilu mężczyzn w danym społeczeństwie  zbiorowości. Wartość mediany dzieli  - populacja maleje/wzrasta o  geometrycznym przypada na określoną liczbę kobiet -  badaną zbiorowość na dwie części - w  stałą wartość t (przyrost  (określa liczbę mężczyzn na 100 kobiet.) pierwszej znajdują się osoby, których  absolutny liczby ludności) rt wiek jest niższy od mediany, w drugiej -  - współczynnik przyrostu  L  =  L e L t 0 Mt = ⋅ osoby o wyższym niż wiek środkowy. populacji  [population   W c m   słabo  rozwinięte L   - liczba ludności ogółem growth rate] L L Kt w   - dolna granica wieku przedziału,  t 2.  Wskaźnik feminizacji  - określa  ile  me L  =  L ln kobiet w danym społeczeństwie przypada  w którym znajduje się mediana 0 +  tb t L r 0 = na określoną liczbę mężczyzn, ( określa  t liczbę kobiet na 100 mężczyzn.) ime   - interwał klasowy, czyli długość  z ( L  −  L  ) LKt = ⋅ przedziału w którym znajduje się mediana t 0 r  = W c r0 – populacja rośnie f  wysoko  rozwinięte L L  - liczba ludności w przedziale w  t ( L  +  L  ) r0 – populacja rośnie L  = 2 L me  1 przypadająca na 100 osób w wieku  L r

(…)

…:
Mediana
Populacja
I
15-19
bardzo
młoda
II
poniżej 4%
populacja młoda
4-7%
populacja dojrzała
powyżej 7%
populacja stara
Udział ludności powyżej 60 roku
życia według E. Rosseta
poniżej 8%
młodość
demograficzna
8-10%
przedpole starości
10-12%
starzenie się
rzeczywiste
powyżej 12%
starość
Rodność
Urodzenia żywe (live birth) – całkowite
wydalenie lub wydobycie z ustroju matki
noworodka, niezależnie od czasu trwania
ciąży, który po takim wydaleniu lub
wydobyciu oddycha lub wykazuje
jakiekolwiek oznaki życia (czynność
serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne
skurcze mięśni zależnych od woli).
Rodność – natężenie urodzeń w badanej
zbiorowości
Płodność – natężenie urodzeń w badanej
populacji kobiet w wieku rozrodczym
1. Współczynnik urodzeń (rodności)
U
WU = t ⋅ c
Lt
U t - liczba urodzeń
Lt - liczba ludności
SWZ t…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz