Współczynnik filtracji - strona 10

Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jakub Mazurek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4102

są wartościami granicznymi ze względów ergonomicznych lub bezpieczeństwa. 23.Współczynnik filtracji...

Dopływ do rowu i dopływ do studni

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2429

współczynnika filtracji wstawić w m/s 3. Warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym z uwzględnieniem zasilania...

Wybrane zagadnienia konsolidacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Darcy. · Współczynnik filtracji oraz moduł ściśliwości gruntu jest stały w ciągu całego procesu...

Nieustalony dopływ do studni

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2303

] k – współczynnik filtracji [LT-1] t – czas, [T] Rozwiązanie Theisa Warunki brzegowe i początkowe...

Wyk_ad 7

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

= 3000 s k gdzie R - zasięg depresji (m) s - depresja w studni (m) k -współczynnik filtracji (m/s...

Zagęszczanie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1841

, jak zwiększenie wytrzymałości, zmniejszenie współczynnika filtracji, zmniejszenia zdolności nasycania wodą...

Kanał-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

przede wszystkim jedną właściwością- małym współczynnikiem filtracji. Ważną zaletą jest elastyczność uszczelnienia...

Mechanika gruntów-kolokwium nr 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1799

gruboziarnistych i pospółek o miąższości 4 metrów, której średni współczynnik filtracji wynosi k = 10-3 m/s. Proszę...