Kanał-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kanał-opracowanie - strona 1 Kanał-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KANAŁ. Kanał - nazywamy sztuczne koryto o regularnych kształtach przekroju poprzecznego , wykonane w gruncie podłoża w nasypie lub biegnące nad terenem i prowadzące wodę stale lub okresowo. Za kanał możemy również uważać każdy sztuczny zbiornik wodny, zwykle z przepływem o małym stosunku szerokości do długości zwierciadła wody. Kryteria podziału i zastosowanie kanałów. 1.Wg. zadań które kanał ma spełniać: kanały nawadniające, kanały odwadniające, kanały energetyczne, kanały żeglowne, kanały wodociągowe, kanały spławialne, kanały zrzutowe, kanały dla celów gospodarki ryb 2. sposobu zasilania - rozróżniamy tu : kanały grawitacyjnie zasilane z rzeki, jeziora lub zbiornika - woda dostaje się dzięki temu że poziom jej zwierciadła jest wyższy niż w kanale, kanały zasilane pompami - poziom zwierciadła jest położony znacznie wyżej niż w rzece, jeziorze, zbiorniku 3. położenia zwierciadła wody w stosunku do terenu po którym biegnie kanał: wykonane w wykopie, wykonane w nasypie, wykonane w półwykopie - półnasypie. 4. kształtu przekroju i warunków pracy: trapezowe, prostokątne, wieloboczne, półkoliste, paraboliczne. Przekroje poprzeczne kanałów - powinny być tak dobrane aby zapewnione było przepuszczanie zadanej objętości przepływu, zaprojektowany przekrój z czasem nie deformował się- rozmycie kanału, zamulane, obsuwanie skarp, obszary przyległe powinny być zabezpieczone przed przelaniem się wody przez wały, możliwe powinno być wykonanie robót ziemnych i betonowych przy pomocy maszyn budowlanych, Koszty budowy i eksploatacji powinny być jak najniższe. Przekroje kanałów: *Półkolisty -jest najkorzystniejszy hydraulicznie, gdyż ma najmniejszy możliwy obwód i największy promień hydrauliczny, *Trapezowy - stosowany najczęściej za stosowaniem, tego typu kanału przemawiają względy wykonawcze, głównie wyrównanie skarp i układanie ubezpieczeń i uszczelnień. * Prostokątny - stosowane są przede wszystkim gdy kanał prowadzony jest płytko w skale lub gdy jest brak miejsca- więc gdy zachodzi potrzeba przejścia przez obszary gęsto zabudowane w pobliżu zakładów przemysłowych, budowli i urządzeń. * Wieloboczne - stosowane są w gruntach czystych drobnoziarnistych, pylastych i innych słabospoistych. *paraboliczne i półeliptyczne - stosowane są tylko dla kanałów małych, najczęściej prowadzonych na podporach ponad terenem. Trasowanie kanałów. Największy wpływ na wybór trasy ma ukształtowanie terenu - topografia, później warunki geologiczne, hydrogeologiczne, część czynników hydrologicznych, gospodarczych, położenie punktu początkowego i końcowego kanału i jego przeznaczenie. Zasady prawidłowego trasowania kanałów: *możliwie najkrótsza droga kanału, *prostolinijność trasy (szczególnie dla kanałów żeglugowych), *dobrze gdy kanały prowadzone są w wykopie lub półwykopie - półnasypie bez trwałego piętrzenia na obwałowaniach, *ograniczenie do minimum przecięć kanałów z innymi ciekami, drogami, wąwozami itp. *odcinki stokowe jak najkrótsze, *trasa powinna omijać obszary zabudowane, *ze względu na warunki geologiczne omijamy obszary na których występują: -obszary zsuwowe, -miejsca gdzie na powierzchni terenu lub płytko pod nią znajdują się skały, -przesunięcia tektoniczne, -grunt bardzo drobnoziarniste, piaski drobne, pylaste i pyły, -tereny o podłożu bardzo przepuszczalnym, -tereny lessowe, *niekorzystne warunki hydrologiczne rzek, a szczególnie potoków górskich przecinających kanał lub do niego wprowadzanych mogą wpłynąć na konieczność zmiany trasy, *na wybór niektórych odcinków wpływ mogą mieć drogi dojazdowe, zaopatrzenie budowy w energie elektryczna.

(…)

…- od ich właściwego zaprojektowania , wykonania i utrzymania zależne jest w dużej mierze osiągnięcie celów dla których buduje się kanał. Uszczelnienie kanału wykonujemy na ograniczenia strat filtracyjnych. Uszczelnienia powinny się charakteryzować przede wszystkim jedną właściwością- małym współczynnikiem filtracji. Ważną zaletą jest elastyczność uszczelnienia zabezpieczająca przed powstawaniem spękań i szczelin a następnie niewrażliwość na czynniki agresywne, odporność na sufozję, przebicie przez korzenie roślin i niszczenie przez szkodniki. Jako uszczelnienia mogą być stosowane : 1) Okładziny betonowe 2)Okładziny żelbetowe 3)Okładziny asfaltowe 4)Okładziny i inne środki służące jako uszczelnienie kanałów a)uszczelnienia z gruntów spoistych b)uszczelnienia z tworzyw sztucznych c)zmniejszenie przepuszczalności gruntów w pobliżu obwodu zwilżonego przez kolmatację, zagęszczanie, nasycanie ropą naftową, roztworami. Punkt pracy kanału współpracującego z pompownia Istnieje pewna głębokość na końcu kanału, przy której natężenie przepływu osiągnie maksimum. Jest to głębokość krytyczna, która jest granicą do której teoretycznie wypompować można wodę z kanału, w celu zwiększenia jej poboru przez pompy. Dalsze obniżenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz