Pompy wirowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pompy wirowe-opracowanie - strona 1 Pompy wirowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pompy wirowe Dominującą grupę pomp wirowych stanowią pompy wirowe krętne. Znacznie mniej liczną grupę stanowią natomiast pompy wirowe krążeniowe, nazywane zwykle pompami samozasysającymi. W pompach wirowych obracający się wirnik dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu łopatek, wprawia cząstki wody znajdujące się w przestrzeniach międzyłopatkowych w ruch od strony ssawnej ku stronie tłocznej. Zasysana woda, przepływając pomiędzy przestrzeniami międzyłopatkowymi wirnika, zyskuje pewną energię kinetyczną(prędkości), ulegającą częściowej przemianie w energię ciśnienia. Dodatkowy wzrost ciśnienia cieczy następuje dzięki zamianie części energii kinetycznej uzyskanej w wirniku na energię ciśnienia, gdy ciecz po opuszczeniu wirnika przepływa przez kierownicę i dyfuzor. Zasada działania pomp wirowych polega na zwiększeniu krętu lub krążenia cieczy przepływającej wewnątrz obracającego się wirnika. Tego typu pompy stosowane są do dużych wydajności przy ograniczonych wartościach ciśnieniach (max do 50 MPa). Podział pomp wirowych W zależności od kierunku przepływu wody przez wirnik (przestrzenie międzyłopatkowe) rozróżnia się: pompy odśrodkowe —o przepływie odśrodkowym w płaszczyźnie prostopadłej do osi wirnika (lub zbliżonej do prostopadłej), pompy helikoidalne —o przepływie ukośnym i obwodowym kanale zbiorczym pompowanej wody, pompy diagonalne —także o ukośnym przepływie w obrębie wirnika, lecz po wypływie z niego dalszy przepływ wody jest zgodny z kierunkiem osiowym,
pompy śmigłowe (osiowe) —o przepływie osiowym przez wirnik. Pompy wirowe mogą znajdować się poniżej lub powyżej zwierciadła cieczy w zbiorniku czerpalnym. Uruchomienie pompy wirowej znajdującej się powyżej zwierciadła cieczy w zbiorniku czerpalnym, bez uprzedniego napełnienia jej i przewodu ssawnego cieczą pompowaną oraz odpowietrzenia jej wnętrza, nie jest możliwe. Jedynie pompy samozasysające mogą się samoczynnie odpowietrzyć i napełnić pompowaną cieczą.
Pompy wirowe przeznaczone do podnoszenia cieczy z dużych głębokości noszą nazwę głębinowych. W zależności od położenia silnika dzielą się one na: pompy wałowe, pompy z zatopionym silnikiem elektrycznym. Pompy wirowe klasyfikuje się za pomocą wartości liczbowej wyróżnika szybkobieżności. Wielkość ta wiąże podstawowe parametry pracy pompy wirowej, tj. wydajność Q, wysokość pompowania Hpi liczbę obrotów wirnika n.
Samoregulacja pompy wirowych Z przebiegu charakterystyki przepływu pompy wirowe maja zdolność do samoregulacji. Jeśli zwiększy się w czasie ruchu pompy wysokość podnoszenia, pompa wirowa samoczynnie reaguje zwiększeniem wydajności tak, by wirnik mógł pokonać zwiększone opory i na odwrót.

(…)

… wirowe maja zdolność do samoregulacji. Jeśli zwiększy się w czasie ruchu pompy wysokość podnoszenia, pompa wirowa samoczynnie reaguje zwiększeniem wydajności tak, by wirnik mógł pokonać zwiększone opory i na odwrót. Pompa wirowa - pompa, w której łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy. Pompy wirowe dzielą się na: pompy…
… oraz napędzanego przez nią wirnika. Zasadę działania Łopatki osadzone są w wirniku, który jest umiejscowiony mimośrodowo wewnątrz korpusu pompy. W czasie obrotu wirnika, łopatki zagarniają ciecz z komory ssawnej do przestrzeni międzyłopatkowej przenosząc ją do komory tłocznej pompy
Omówić podobieństwo dynamiczne pomp wirowych Teoria podobieństwa dynamicznego pomp wirowych określa związki , jakie występują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz