Pompy i układy pompowe

note /search

Pompy i układy pompowe-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Pompy i układy pompowe Zad 3: Wyznaczyć optymalny czas przeprowadzenia remontu pompy 150 PJM 230. 338 50 r 20 % kapitał 1 PLN dt 8760 h wzrost cen energii elektrycznej 5 % Czas Q rzeczywiste ∆V V P w rok h 0 0 338,00 2960880 2960880 50,000 1 8760 336,31 2946076 5906...

Charakterystyki pomp-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3367

Charakterystyki pomp Charakterystyką przepływu lub charakterystyką podnoszenia pompy H = f(Q)nazywa się obraz geometryczny zależności pomiędzy wydajnością pompy Q a jej całkowitą wysokością podnoszenia H przy stałej prędkości obrotowej n W praktyce posługujemy się rzeczywistą charakterystyką przepły...

Pompownie wodociągowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2065

Pompownie wodociągowe są to obiekty wyposażone w urządzenia do lokalnego podnoszenia wody w celu uzyskania wymaganych warunków jej przepływu w systemach wodociągowych. Pompownie stosujemy gdy

Pompy tłokowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3745

Pompy tłokowe Wśród pomp wyporowych największe zastosowanie w dziedzinie zaopatrzenia w wodę mają pompy tłokowe. Organem roboczym poruszającym się ruchem postępowo-zwrotnym jest w nich tłok tarczowy względnie wirnik (tłok w kształcie wydłużonego walca) napędzany przeważnie

Pompy wirowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3094

Pompy wirowe Dominującą grupę pomp wirowych stanowią pompy wirowe krętne. Znacznie mniej liczną grupę stanowią natomiast pompy wirowe krążeniowe, nazywane zwykle pompami samozasysającymi. W pompach wirowych obracający się wirnik dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu łopatek, wprawia cząstki wody znajd...

Pompy wyporowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

Pompy wyporowe W zależności od sposobu wytwarzania różnicy ciśnienia między obszarem ssawnym a tłocznym pompy dzielimy na: wyporowe wirowe. Zasada działania pomp wyporowych polega na wypieraniu określonej ilości cieczy z obszaru ssawnego (przez odpowiedni ruch organu roboczego) do tłocznego, oddziel...

Pytania i odpowiedzi kolokwium II

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2660

Pytania na pompy kolo II: 1. W jakich układach pompowych i dlaczego stosowane są elektroniczne pompy inteligentne? 2. Co to jest wskaźnik regulacji układu? 3. Na czym polega regulacja kaskadowa wydajności układu? 4. Podaj rozkład ciśnienia, w przestrzeni między wirnikiem a obudową pompy odśrodk...

Regulacja pompy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2002

Narysuj charakterystyki przepływu pompy i układu przy regulacji dławieniowej. Zaznacz obszar strat regulacji. Regulacja dławieniowa polega na zmianie wielkości otwarcia zaworu umieszczonego na króćcu tłocznym pompy. Dzięki temu następuje zmiana op...

Wyróżniki szybkobieżności-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompy i układy pompowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4305

Podział wyróżników szybkobieżności kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nsQ -dynamiczny wyróżnik szybkobieżności nsN -bezwymiarowy wyróżnik szybkobieżności (wyróżnik kształtu) nsf. Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nsQ pompy wirowej o średnicy wirnika D, podnoszącej przy n obrotach na minutę Q ...