Charakterystyki pomp-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyki pomp-opracowanie - strona 1 Charakterystyki pomp-opracowanie - strona 2 Charakterystyki pomp-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyki pomp Charakterystyką przepływu lub charakterystyką podnoszenia pompy H = f(Q)nazywa się obraz geometryczny zależności pomiędzy wydajnością pompy Q a jej całkowitą wysokością podnoszenia H przy stałej prędkości obrotowej n W praktyce posługujemy się rzeczywistą charakterystyką przepływu pompy, która odbiega od teoretycznej (obliczeniowej) ze względu na straty energii w pompie (nieszczelności, skończona ilość łopatek, straty hydrauliczne i objętościowe). Charakterystyka stateczna i niestateczna stateczną -opadającą stale w miarę zwiększania się natężenia przepływu, począwszy od największej wartości H/Hn, jaka odpowiada zamknięciu zaworu tłocznego (Q/Qn= 0) niestateczną -wznoszącą się od pewnej wartości H/Hn przy Q/Qn= 0 do najwyższej wartości w wierzchołku i następnie opadającą. W statecznych charakterystykach przepływu każdej wartości H/Hnodpowiada jedna wartość Q/Qn, W charakterystykach niestatecznych występuje obszar, w którym każdej wartości H/Hn odpowiadają dwie wartości Q/Qn. W niektórych przypadkach eksploatacja jednej pompy lub dwu współpracujących pomp o charakterystykach niestatecznych prowadzi do uszkodzenia pomp. Charakterystyka przepływu może być: płaska stroma. Charakterystyki przepływu pomp odśrodkowych wolno-i normalno bieżnych są płaskie i niestateczne, Pompy odśrodkowe szybkobieżne, helikoidalne i diagonalne oraz śmigłowe mają charakterystyki stateczne oraz strome. Strome i stateczne charakterystyki mają również pompy z kanałami bocznymi powszechnie stosowane w małych urządzeniach hydroforowych. Charakterystyki sprawności wszystkich typów pomp wirowych w miarę wzrostu wydajności wznoszą się, osiągają największą wartość przy parametrach nominalnych, po czym po ich przekroczeniu opadają. Charakterystyki sprawności pomp wolnobieżnych są bardziej strome przy małych wydajnościach i bardziej płaskie przy wydajnościach zbliżonych do Qn. W przypadku pomp szybkobieżnych jest na odwrót. Charakterystyki bezwymiarowe Z porównania bezwymiarowych charakterystyk pomp wirowych o różnej wartości wyróżnika szybkobieżności wypływają następujące wnioski: stosunek wysokości podnoszenia H/Hn wzrasta w miarę zwiększania się wartości wyróżnika szybkobieżności, stosunek mocy N/Nn jest tym większy, im większa jest wartość ns, charakterystyka sprawności jest tym bardziej stroma (wierzchołek krzywej jest tym bardziej ostry), im większa jest wartość wyróżnika szybkobieżności pompy. Przy zmianie prędkości obrotowej zmieniają się wszystkie charakterystyki pompy. Charakterystyka uniwersalna umożliwia wyznaczenie prędkości obrotowej, sprawności, a zatem i mocy pompy dla dowolnych wydajności i wysokości podnoszenia. Każda pompa posiada ściśle określony obszar, w którym może działać ze sprawnością zbliżoną do ηmax.

(…)

…. Wydajnośc Q=Qth-Qs. Spr. Wolumetryczna nr= Q/Qth= Q/ Q+Qs. Teoret. Wys. Podnoszenia: Hth=H+delta hp. Wys. Podnoszenia ROWNANIE EULERA H=1/q (U2Cu2-U1Cu1). Q~n*d3, H~n2*d2. Trójkąt: C- prędkośc bezwzględna, w- prędkosc względna, u- prędkosc Unoszenia, Cm- pręd merydionalna, Cu- rzut pręd bezwzg na kierunek U, L- kąt cieczy, B kąt łopatki. Podział układ. Pomp. Układ transportu masy, układ transportu ciepła…
… *q*g. Wys. Geometryczna: Hzc= Zs-Zp=Rzs-Rzp, Hzt=Zt-Zp=Rzt-Rzp. Wys. Man. Ssania Hms=pms/q*g, tłoczenia Hmt= pmt/q*g.
Krzywa NPSHR ("wymagana antykawitacyjna wysokość ssania") pokazuje wielkość wysokości ssania, wyrażoną w metrach słupa wody, wymaganą indywidualnie dla każdej pompy w zależności od krzywej charakterystyki wydajności pompy, uniemożliwiającej odparowanie i kawitację wewnątrz pompy. Optymalna średnica rurociągu powierzchniowego jest dobierana przez minimalizację rocznej amortyzacji inwestycji odcinka rurociągu plus koszt mocy elektrycznej na pompowanie. Koszt rurociągu jest przyjmowany liniowo wraz ze średnicą.
Wysokością ssania pompy Hs - nazywamy wysokość odpowiadającą ciśnieniu w przekroju króćca ssawnego pompy
Omówić charakterystykę wymiarową pomp.
odśrodkowej
Z przebiegu krzywej…
… lub różnice w konstrukcji części przepływowych obu pomp .
Charakterystyki bezwymiarowe są również pomocne przy projektowaniu pomp oraz układów pompowych z pompami prototypowymi .
przepływu, b) mocy, c) sprawności.
b - odśrodkowa z kierownicą łopatkową (niestateczna), d - odśrodkowa, helikoidalna, diagonalna (stateczne), e - diagonalna, f - śmigłowa.
Przedstawić charakterystykę uniwersalną pompy - pagórek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz