Charakterystyka wymiarowa pomp-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka wymiarowa pomp-opracowanie - strona 1 Charakterystyka wymiarowa pomp-opracowanie - strona 2 Charakterystyka wymiarowa pomp-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka wymiarowa pomp.
odśrodkowej
Z przebiegu krzywej Pw = f ( Q ) widać , że najmniejszy pobór mocy występuje przy Q = 0. Przy większej wydajności pobór mocy maleje . Jest to krzywa mocy nieprzeciążalna , przy ciągłym wzroście mocy krzywa nosi nazwę przeciążalnej .
Krzywe przebiegu H = f ( Q ) mogą przebiegać bardziej płasko , wtedy wartość stosunku H/Q jest mała , lub bardziej stromo o dużej wartości H/Q. Pewien wpływ na różnice w przebiegu tych krzywych wywierają kierownice . Wykres przedstawia kierownicę bezłopatkową . Ta właśnie pompa ma stateczną charakterystykę H = ( Q ) w przeciwieństwie do tej samej pompy z kierownicą łopatkową .
Charakterystyka bezwymiarowa pomp helikoidalnych i diagonalnych.
Krzywa przepływu H = f ( Q ) nie ma nigdy odcinka niestatecznego lecz przeciwnie , przy małej wydajności nie ma często przegięcia biegnąc bardziej stromo do góry przy wydajności malejącej do zera . Krzywa poboru mocy wykazuje mniejsze różnice przy zmianie wydajności .
Charakterystyka wymiarowa pompy śmigłowej
Krzywa przepływu H = f ( Q ) oraz krzywa poboru mocy Pw = f ( Q ) pompy śmigłowej mają odmienny kształt i przebieg niż w pompie odśrodkowej . Przy Q = 0 mają max. Wartości , gdy Q rośnie opadają dość stromo w dół, a w ok. ½ Qn wykazują charakterystyczne przegięcie. Pomiar parametrów w pobliżu Q = 0 nie przeprowadza się ze względu na obciążenie silnika. W punkcie Q = 0 występuje największy pobór mocy.
Zestawienie charakterystyk bezwymiarowych pomp wirowych
Każdą indywidualną charakterystykę wymiarową można przekształcić na charakterystykę bezwymiarową przez przeliczenie szeregu punktów krzywej , przyjmując nominalne wartości parametrów pracy za 1 lub 100 . Otrzymamy wtedy krzywe H / Hn = f ( Q / Qn ) , Pw / Pwn = f ( Q / Qn ) ,  / n = f ( Q / Qn ) .
Charakterystyki bezwymiarowe służą do porównania pomp , przy czym w przypadku pomp o tym samym wyróżniku szybkobieżności ich charakterystyki bezwymiarowe powinny się pokrywać lub wykazywać małe rozbieżności .Odchylenia większe będą wskazywały na niejednakową jakość wykonania lub różnice w konstrukcji części przepływowych obu pomp .
Charakterystyki bezwymiarowe są również pomocne przy projektowaniu pomp oraz układów pompowych z pompami prototypowymi .
a) przepływu, b) mocy, c) sprawności.
b - odśrodkowa z kierownicą łopatkową (niestateczna), d - odśrodkowa, helikoidalna, diagonalna (stateczne), e - diagonalna, f - śmigłowa.

(…)

… - śmigłowa.
Charakterystyka uniwersalna pompy - pagórek sprawności
Poziome odnoszące na ( rys.b ) przecinają wykresy sprawności w punktach ich jednakowych wartości . Punkty przecięcia rzutujemy na odpowiadające im (o tej samej prędkości obr. N ) krzywe przepływu (rys. a) i punkty na krzywych przepływu oznaczamy wartością sprawności . Łącząc punkty o jednakowej sprawności otrzymamy szereg krzywych o stałej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz