Pompy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pompy-opracowanie - strona 1 Pompy-opracowanie - strona 2 Pompy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POMPY
1. Klasyfikacja, szkice, zasada działania i przeznaczenie różnego rodzaju przenośników cieczy:
Przenośniki cieczy - służą do przenoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy. Wyróżniamy siedem rodzajów przenośników cieczy: pompy, czerpadła, elektromagnetyczne przenośniki cieczy, pneumatyczne przenośniki cieczy, powietrzne przen. cieczy, tarany hydrauliczne, strumienice. Pompy - maszyny robocze, które służą do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub do przetłaczania cieczy ze zbiornika ssawnego o ciśnieniu niższym do zbiornika tłocznego o ciśnieniu wyższym. Są to więc maszyny bierne, robocze, które przenoszą energię mechaniczną zewnętrznego źródła na przepływającą ciecz. Działanie ich polega na wytwarzaniu różnicy ciśnień między króćcem ssawnym, a tłocznym pompy.
2. Klasyfikacja, szkice, zasada działania i przeznaczenie różnego rodzaju pomp wyporowych : Pompy wyporowe - stosowane do największych wysokości pod0noszenia, mają ograniczoną wydajność; możliwość pompowania bardzo małych objętości cieczy (np.: w dozownikach).
Wyróżniamy : pompy tłokowe(jedno i dwu stronnego działania), bezkorbowe pompy parowe, pompy skrzydełkowe, pompy rotacyjne dwuwirnikowe i pompy zębate. Charakteryzują się niezmienną wysokością podnoszenia przy zmianie parametrów układu. Ma stosunkowo wysoką sprawność, zdolność do samo zasysania, jest mało wrażliwa na zapowietrzenia. Wady - nierównomierność pracy (dla pomp o posuwisto-zwrotnym ruch organu roboczego), mniejsza pewność ruchowa związana z większą ilością elementów ruchomych, duży wpływ technologii, materiałów i jakości wykonania na pracę pompy (szczególnie tłokowej). Służą do transportu cieczy bardzo gęstych, różnych mieszanin i zawiesin, olei, asfaltów, smoły, tłuszczów, melasy, wody z piaskiem, szlamu, itp.
3. Klasyfikacja, szkice, zasada działania i przeznaczenie różnego rodzaju pomp krążeniowych: Dzielą się na: pompy z kanałami bocznymi, peryferalne i z pierścieniami wodnymi. Mają zdolność do samo zasysania, powodują przyrost energii kinetycznej. 4. Klasyfikacja, szkice, zasada działania i przeznaczenie pomp wirowych: odśrodkowych, helikoidalnych, diagonalnych, śmigłowych, wielostopniowych, o równoległym połączeniu wirników, itp.:
Dzielą się na krętne i krążeniowe Pompy wirowe - duże wydajności przy stosunkowo niewielkich wysokościach podnoszenia; duże prędkości obrotowe - mają przez to małe gabaryty; całkowita równomierność pracy przy ustalonych warunkach pracy; mogą być bezpośrednio sprzężone z silnikami napędowymi; duża pewność ruchowa - bo mała ilość części ruchomych i dość zwarta budowa; zdolność do samoregulacji - samoczynne dostosowanie się do warunków pracy; Wady: brak zdolności samo zasysania - konieczność zalewania i odpowietrzania pompy; wrażliwość na zanieczyszczenia mechaniczne; wrażliwość na zawartość gazów w pompowanej cieczy; im mniejsza pompa tym mniejsza sprawność, a im większa - tym większa sprawność.

(…)

…, stosowane w elektrowniach wodnych(gdy energia jest tańsza pracuje jako pompa, a gdy droższa jako turbina). 5. Porównanie pomp wyporowych i wirnikowych :
Pompy wyporowe - stosowane do największych wysokości pod0noszenia, mają ograniczoną wydajność; możliwość pompowania bardzo małych objętości cieczy (np.: w dozownikach).
Wyróżniamy : pompy tłokowe(jedno i dwu stronnego działania), bezkorbowe pompy parowe…
… podnoszenia, małe wydajności, odwracalne - pompo turbiny, stosowane w elektrowniach wodnych(gdy energia jest tańsza pracuje jako pompa, a gdy droższa jako turbina). 6. Opisz równania opisujące przepływ cieczy - równanie ciągłości (Bernoulliego) oraz krążenie prędkości (cyrkulacja) :
8. Wpływ kąta wylotowego łopatki na teoretyczną wysokość podnoszenia pomp wirowych.
Decydujący wpływ na parametry pracy wirnika…
… powierzchni, ponadto utwardzonych przez obróbkę powierzchniową utwardzenia powierzchni przez azotowanie, nawęglanie, hartowanie
18. Napór osiowy i promieniowy W przestrzeni I i II ciecz wiruje. Przy ścianie wirnika ciecz wiruje z prędkością kątową ω równą prędkości wirnika. Przy ścianie kadłuba prędkość wirowania cieczy = 0. W wyniku wirowania cieczy wystąpi w niej przyrost ciśnienia. Siła F1 jest zwrócona…
… po stronie ssawnym jest niedopuszczalne ze względu na towarzyszącą temu zmianę ciśnienia w króćcu ssawnym co grozi kawitacją lub przerwaniem dopływu do pompy). Dzięki temu następuje zmiana oporów przepływu w układzie i odpowiadająca temu zmiana wysokości podnoszenia pompy, czemu towarzyszy samoczynne dostosowanie się wydajności pompy do wartości tych parametrów. Regulacja dławieniowa powoduje straty…
…, stojan, łożyska-materiały (na przykładzie pomp obiegowych WILO)
- pewność, niezawodność i długotrwałość eksploatacji,
- ograniczenie do min czynności obsługowych,
- prosty montaż i demontaż,
- możliwość dostosowania parametrów konstrukcyjnych(cis robocze, temp.) do parametrów instalacji,
- możliwość dostosowania charakterystyki pompy do rodzaju instalacji oraz optymalnego punktu jej pracy do punktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz