Wyróżniki szybkobieżności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4298
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podział wyróżników szybkobieżności kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nsQ -dynamiczny wyróżnik szybkobieżności nsN -bezwymiarowy wyróżnik szybkobieżności (wyróżnik kształtu) nsf. Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nsQ pompy wirowej o średnicy wirnika D, podnoszącej przy n obrotach na minutę Q m3/s wody na wysokość Hp metrów, prędkość obrotową nsQ pompy modelowej o średnicy wirnika Dm, która przy wysokości pompowania Hm-1 m miałaby wydajność Qm, = 1 m3/s. Dynamiczny wyróżnik szybkobieżności nsN pompy wirowej o średnicy wirnika D, podnoszącej przy n obrotach na minutę Q m3/s wody na wysokość Hp metrów, rozumiemy szybkość obrotową nsN geometrycznie podobnej pompy o średnicy wirnika Dm której zapotrzebowanie mocy przy wysokości pompowania Hm= 1 m wynosiłoby Nm= 1 KM. Wartości liczbowe wyróżników szybkobieżności: kinematycznego i dynamicznego zależą od układu jednostek miar, w którym wyrażone są podstawowe wielkości charakteryzujące własności pompy. Obecnie stosowany jest tzw. bezwymiarowy wyróżnik szybkobieżności nef nazywany wyróżnikiem kształtu. Wyróżniki szybkobieżności umożliwiają charakteryzowanie pomp wirowych na podstawie kształtu wirnika. Wartości ich zależą od typu wirnika, a w szczególności od stosunku jego podstawowych wymiarów Dwi D0. Wyróżniki szybkobieżności dzielą pompy wirowe na: wolnobieżne (niskie wartości nsQ, nsNi nsf) -charakteryzujące się dużymi wysokościami pompowania przy stosunkowo małej wydajności szybkobieżne (wysokie wartości nsQ, nsNi nsf) -o małych wysokościach pompowania, ale dużych wydajnościach. Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności - jego znaczenie dla pomp wirowych .
W sposób jednoznaczny kształt wirników pomp wirowych określa wielkość nsQ = f(Q,H,n) zwana wyróżnikiem szybkobieżności pompy . Wzór na kinematyczny wyróżnik szybkobieżności .
Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nsQ pompy wirowej roboczej o parametrach Q , H , n jest to prędkość obrotowa pompy wirowej teoretycznie podobnej , która przy wysokości podnoszenia H1 = Hs = 1m ma wydajność Q1 = Qs = 1 m3/s .Należy podkreślić , że dla konkretnych wartości Q , H , n pompy roboczej istnieje tylko jedna wartość wyróżnika szybkobieżności nsQ , przy czym wartość ta zależy od wzajemnego stosunku wielkości Q , H , n.
Zatem określona wartość wyróżnika szybkobieżności nsQ jest ściśle związana z określonym kształtem wirnika . Kinematyczny wyróżnik szybkobieżności nsQ ma charakter uniwersalny , [ponieważ jego wartość nie zależy ani od rodzaju cieczy ( jej gęstości ) ani od wartości pola grawitacyjnego g.


(…)

… szybkobieżności: kinematycznego i dynamicznego zależą od układu jednostek miar, w którym wyrażone są podstawowe wielkości charakteryzujące własności pompy. Obecnie stosowany jest tzw. bezwymiarowy wyróżnik szybkobieżności nef nazywany wyróżnikiem kształtu. Wyróżniki szybkobieżności umożliwiają charakteryzowanie pomp wirowych na podstawie kształtu wirnika. Wartości ich zależą od typu wirnika, a w szczególności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz