Przepływ cieczy idealnej przez idealny wirnik pompy odśrodkowej -opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Przedstawić przepływ cieczy idealnej przez idealny wirnik pompy odśrodkowej (trójkąty prędkości)
Podczas przepływu cieczy przez wirnik pompy odśrodkowej cząsteczki cieczy poruszają się odśrodkowo w płaszczyznach prostopadłych do osi obrotu wirnika, wzajemnie do siebie przystających. Przy nieskończenie wielkiej liczbie łopatek wszystkie cząsteczki poruszają się po torach bezwzględnych (w stosunku do kadłuba) oraz po torach względnych (w stosunku do wirnika) do siebie przystających, w konsekwencji czego będziemy rozpatrywać ruch tylko jednej cząsteczki cieczy.
Biorąc pod uwagę wirnik pompy odśrodkowej przedstawiony na rysunku , obracający się z prędkością kątową . Odróżniamy tu ruch cieczy bezwzględny z prędkością C, w odniesieniu do nieruchomego układu , np. kadłuba pompy i ruch względny z prędkością w, w odniesieniu do ruchomego układu wirnika. Torem bezwzględnym ruchu jest linia A'1 A'2 , zaś torem względnym ruchu cząsteczki linia A1 A2. Prędkości bezwzględne na wlocie c1 i na wylocie c2 są wypadkowymi prędkości unoszenia (obwodowe) u1= r1 i u2= r2 oraz prędkości względnych w1 i w2.
Te same prędkości możemy rozłożyć na składowe południkowe cm1 i cm2 oraz obwodowe cu1 i cu2. Kąty i określają nachylenie wektorów prędkości bezwzględnych i do prędkości unoszenia i , zaś kąty i nachylenie wektorów prędkości względnych i do kierunku unoszenia. i są jednocześnie kątami nachylenia łopatek na wlocie i na wylocie wirnika.
W większości przypadków = 90 , tzn. że ciecz dopływa do wirnika bez zawirowania. Wtedy cu1 = 0 i c1 pokrywa się z cm1.
Przepływ cieczy rzeczywistej przez wirnik o skończonej liczbie łopatek . Występuje:
- zawirowanie - w kanale międzyłopatkowym - tłumaczone bezwładnością cieczy,
- ruch względny wirujący - drugi rodzaj zawirowań w kanale międzyłopatkowym,
- zmniejszenie prędkości w na wylocie ma znaczenie (Hth - jest mniejsze)
- dla nieskończonej liczby łopatek
- dla skończonej liczby łopatek.
p - współczynnik odniesiony do Hth (wprowadził do Pheiderer), nazywany często współczynnikiem zmniejszenia poboru mocy (niewykorzystania mocy).
p = 0,3.... czyli ponad 30% jest odchylona teoria Eulera (teoretyczna) od rzeczywistego przepływu cieczy przez wirnik o skończonej liczbie łopatek.
Rzeczywista liczba łopatek jest najczęściej: 5 do 8, w skrajnych przypadkach 1,2,3. Im ciecz jest gęstsza (im bardziej zanieczyszczona) tym mniejsza liczba łopatek. Liczba łopatek na ogół nie zależy od wielkości pompy.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz