Zagęszczanie gruntów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagęszczanie gruntów-opracowanie - strona 1 Zagęszczanie gruntów-opracowanie - strona 2 Zagęszczanie gruntów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zagęszczanie gruntów ( w sposób naturalny i sztuczny )
a) Podstawy zagęszczania gruntu.
Naturalny sposób zagęszczania mas ziemnych odbywa się wskutek ciśnienia górnych warstw nasypu na warstwy dolne, wskutek opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych napływających z przyległego do nasypu terenu i przesączających się do jego wnętrza pod działaniem wody kapilarnej pochodzącej od wód gruntowych leżących blisko podstawy nasypu, wreszcie pod działaniem zmian temperatury zewnętrznej. Oprócz tych wpływów naturalnych zagęszczenie nasypów np. drogowych, kolejowych itp. następuje również od wstrząsów dynamicznych powstających od pojazdów.
Sztuczny sposób zagęszczania mas ziemnych polega na przyspieszeniu procesów zagęszczania przez zastosowanie specjalnych środków mechanicznych lub metody hydraulicznej.
W przeważających przypadkach do zagęszczania mas ziemnych stosuje się środki mechaniczne. Metoda hydraulicznego zagęszczania stosowana jest głównie w budownictwie wodnym i stanowi jeden z procesów składowych hydraulicznego wykonania robót ziemnych.
Potrzeba zastosowania sztucznego sposobu zagęszczania bywa zazwyczaj powodowana względami technicznymi. Sztuczne zapłodnienie w wyniku zmniejszenia porowatości gruntu polepsza podstawowe cechy budowlane gruntu, jak zwiększenie wytrzymałości, zmniejszenie współczynnika filtracji, zmniejszenia zdolności nasycania wodą oraz rozmywania wodą bieżącą itp. Sztuczne zapłodnienie mas ziemnych powinno być z reguły dokonywane dookoła wszelkich obiektów przy zasypywaniu wszelkiego rodzaju instalacji zewnętrznych w miastach, na dojazdach do mostów i wiaduktów, na odcinkach drogowych stanowiących skrócenia tras istniejących, na odjazdach drogowych wokół miast, we wszystkich przypadkach, gdy bezpośrednio ( w tym samym roku ) po wykonaniu nasypów buduje się sztywną nawierzchnię drogową. Natomiast w budownictwie wodnym sztuczne zagęszczenie mas ziemnych powinno być wykonywane we wszystkich zaporach i innych budowlach ziemnych, znajdujących się pod stałym naporem wody. Przebieg zagęszczania gruntu zależy od cech fizycznych gruntu, składu granulometrycznego, wilgotności gruntu , a także od sposobu w jaki nasyp został wykonany, od stosowanej metody zagęszczania oraz od rodzaju i charakteru użytych maszyn i urządzeń zagęszczających.
Miarą zagęszczenia gruntu sposobem mechanicznym ( sztucznym ) jest wskaźnik zagęszczenia (liczba niemianowana), wyrażający stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego do max. gęstości objętoścowej szkieletu gruntowego po zagęszczeniu - przy optymalnej wilgotności
IS=ρd/ρds Gęstość objętościową szkieletu gruntowego określa się ze wzoru:
ρd=mS/V
mS - masa szkieletu gruntowego próbki wysuszonej, [t]


(…)

… pod wpływem masy walców następuje obsuwanie się cząstek gruntu w stosunku do położenia pierwotnego, z jednoczesnym zapełnieniem się porów, co wpływa w rezultacie na zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu.
- ubijanie - stosuje się maszyny o działaniu dynamicznym - polega na nagłych uderzeniach, w wyniku których znajdujące się pod maszyną i w jej najbliższym otoczeniu cząstki gruntu wprowadzane są w ruch…
… między nimi oraz zmniejszenie napięcia powierzchniowego, wskutek czego zmniejsza się między nimi spójność. W wyniku tego drobne frakcje gruntu przemieszczając się zapełniają większe pory, co powoduje jego zagęszcenie.Najbardziej skuteczna w gruntach sypkich i ziarnistych (piaszczystych i żwirowych ) tym bardziej , im bardziej są różnorodne pod względem składu granulometrycznego.
Może być stosowana samodzielnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz