Współczynnik determinacji - strona 12

Statystyka- ćwiczenia, regresja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

wynosił 30,4 tys. $, wyznaczyć i zinterpretować współczynnik regresji liniowej oraz współczynnik...

Ekonometria-pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1582

są równe ich wartości rzeczywistej Skorygowany współczynnik determinacji 0,13 - oznacza, że 13% całkowitej...

Zadanie - korelacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

wspólczynniku korelacji Współczynnik determinacji R2 - określa jaki procent zmienności zmiennej zależnej...

Zadanie - korelacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

wspólczynniku korelacji Współczynnik determinacji R2 - określa jaki procent zmienności zmiennej zależnej...

Test z ekonometrii

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

składnika losowego, modele ekonometryczne dzielimy na statyczne i dynamiczne. tak  nie 14. Współczynnik...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 987
Wyświetleń: 1813

Wartość oczekiwana składnika losowego modelu jest różna od zera. F 158 Wartość współczynnika determinacji...