Zadanie - korelacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie - korelacja - strona 1 Zadanie - korelacja - strona 2 Zadanie - korelacja - strona 3

Fragment notatki:

Zależność korelacyjna- polega ona na tym, że określonym wartościom jednej zmiennej odpowiadają ściśle określone średnie wartości drugiej zmiennej. Możemy zatem ustalić jak zmieni się wartość zmiennej zależnej (Y) w zależności do wartości średniej niezależnej (X).
Poniżej przedstawiony został wykres zależności między stopą bezrobocia a ilością strajków. Wyraźnie widać, że zależność korelacyjna nie występuje lub jest bardzo niska.
Wykres 1
Dla zbadania korelacji skorzystam ze współczynnika korelacji rang Spearmana.
Rs=1- Dane potrzebne do obliczeń zostały umieszczone w tabeli nr 1:
Tabela nr 1
xi
yi
di=xi-yi
di2
1
27
-26
676
2,5
17,5
-15
225
2,5
29,5
-27
729
4
49
-45
2025
5
33,5
-28,5
812,3
6
45
-39
1521
7
1
6
36
8
29,5
-21,5
462,3
9
31,5
-22,5
506,3
10
24
-14
196
11
1
10
100
12
39,5
-27,5
756,3
13
10,5
2,5
6,25
14
46
-32
1024
15,5
41,5
-26
676
15,5
41,5
-26
676
17
17,5
-0,5
0,25
18
27
-9
81
19
48
-29
841
20
24
-4
16
21
31,5
-10,5
110,3
22
1
21
441
23
1
22
484
24
10,5
13,5
182,3
25
14,5
10,5
110,3
26
36
-10
100
27
21
6
36
28,5
37
-8,5


(…)

…%
ϕ2 = 1 - R2
ϕ2 = 92,71%
Tylko 7,29% strajków było uzasadnione stopa bezrobocia w poszczególnych województwach Polski w 1994 roku. Natomiast 92,71% liczby strajków nie jest wyjaśnione stopą bezrobocia.
Nastęnie sprawdzę czy związek między liczbą strajków a stopą bezrobocia jest staystycznie istotny na poziomie istotności α = 0,05.
H0:ρs=0
H1:ρs 0
Do weryfikacji hipotezy zerowej wykorzystujemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz