model ekonometryczny eksport piwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
model ekonometryczny eksport piwa - omówienie - strona 1 model ekonometryczny eksport piwa - omówienie - strona 2 model ekonometryczny eksport piwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Rok akademicki Instytut Organizacji i Zarządzania PROJEKT Z MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO
Eksport piwa
Spis treści:
Wykres zmiennej wiodącej
1.1. Zmienna wiodąca Y: eksport piwa (okres od 2004 r. do 2010 r.)
Wykresy zmiennych objaśniających (okres od 2004 r. do 2010 r.)
Zmienna objaśniająca X1: spożycie w litrach na 1 mieszkańca
Zmienna objaśniająca X2: kurs waluty euro
Zmienna objaśniająca X3: przychody netto ze sprzedaży piw
Zmienna objaśniająca X4: zysk ze sprzedaży
Zmienna objaśniająca X5: wartość sprzedanych produktów
Zmienna objaśniająca X6: koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Zmienna objaśniająca X7: obrót handlu zagranicznego (eksport)
Zmienna objaśniająca X8: ceny towarów i usług konsumpcyjnych
Zmienna objaśniająca X9: produkcja przemysłowa
Tabela z danymi
Analiza danych - regresja
Dane importowane do Gretla
Badanie modelu w Gretlu
Klasyczna metoda najmniejszych kwartałów
Test Durbina Watsona Test Breuscha-Godfreya
Pozostałe testy
Test White'a na heteroskedastyczność reszty
Test normalności rozkładu reszt
Ocena współliniowości VIF
Wnioski
1. Wykres zmiennej wiodącej
1.1.Zmienna wiodąca Y: eksport piwa (okres od 2004 r. do 2010 r.)
2.Wykresy zmiennych objaśniających (okres od 2004 r. do 2010 r.)
2.1.Zmienna objaśniająca X1: spożycie w litrach na 1 mieszkańca
2.2.Zmienna objaśniająca X2: kurs waluty euro
2.3.Zmienna objaśniająca X3: przychody netto ze sprzedaży piw
2.4.Zmienna objaśniająca X4: zysk ze sprzedaży
2.5.Zmienna objaśniająca X5: wartość sprzedanych produktów
2.6.Zmienna objaśniająca X6: koszty wytworzenia sprzedanych produktów
2.7.Zmienna objaśniająca X7: obrót handlu zagranicznego (eksport)

(…)

…, dlatego też do analizy danych - regresji wybrałam następujące zmienne objaśniające: X3, X4, X5, X6, X7, X9. Pierwsza tabela pt. „statystyki regresji”, zawiera dane, z których możemy się dowiedzieć, w ilu procentach dany model jest dopasowany. W moim przypadku model przy 28 obserwacjach jest dopasowany R kwadrat na poziomie 57%. Co oznacza, że w 43 % projekt jest nie dopasowany.
Druga tabela pt. „analiza wariancji” bada…
… Gretl:
6. Badanie modelu:
Po wprowadzeniu danych liczbowych zmiennej objaśnianej oraz wybranych
zmiennych objaśniających do programu gretl, otrzymujemy następujący model wyjściowy:
6.1. Klasyczna metoda najmniejszych kwartałów
Skorygowany R-kwadrat wynosi 0,568060 co oznacza że model w 56% wyjaśnia postawiony problem. Ten wynik świadczy o słabym dopasowaniu modelu do danych empirycznych. Współczynnik

Politechnika Wrocławska Rok akademicki Instytut Organizacji i Zarządzania PROJEKT Z MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO
Eksport piwa
Spis treści:
Wykres zmiennej wiodącej
1.1. Zmienna wiodąca Y: eksport piwa (okres od 2004 r. do 2010 r.)
Wykresy zmiennych objaśniających (okres od 2004 r. do 2010 r.)
Zmienna objaśniająca X1: spożycie w litrach na 1 mieszkańca
Zmienna objaśniająca X2: kurs waluty euro
Zmienna objaśniająca X3: przychody netto ze sprzedaży piw
Zmienna objaśniająca X4: zysk ze sprzedaży
Zmienna objaśniająca X5: wartość sprzedanych produktów
Zmienna objaśniająca X6: koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Zmienna objaśniająca X7: obrót handlu zagranicznego (eksport)
Zmienna objaśniająca X8: ceny towarów i usług konsumpcyjnych
Zmienna objaśniająca X9: produkcja przemysłowa
Tabela z danymi…
… hipotezę zerową. Jeżeli poziom istotności wynosi poniżej 0,05, wtedy mamy podstawę by odrzucić hipotezę. W tym przypadku tak też się stało, więc model spełnia wymogli.
W ostatniej tabeli sprawdzamy wynik wartości p dla każdego parametru. Jeżeli wartość p jest wyższa niż poziom istotności, wówczas odrzucamy parametr i wykonujemy ponownie analizę regresji bez tego parametru. 5. Dane importowane do programu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz