Współczynnik bezpieczeństwa - strona 11

Wykład (8) - Epsilon

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

, związaną z arbitralnie przyjętym współczynnikiem bezpieczeństwa, przez który dzielone jest naprężenie...

Obróbka plastyczna - projekt

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1554

sprężyste, więc ze wzoru Eulera mamy: xw - współczynnik bezpieczeństwa na wyboczenie Średnica rdzenia śruby...

Rachunkowść wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4109

rozmiarach rynkowych Współczynnik bezpieczeństwa → V to aktualne lub planowane rozmiary działalności, V0...

Statyczna próba skręcania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4578

cech mechanicznych materiału, lub w celu weryfikacji czy ustalenia odpowiednich współczynników...

Projekt maszyn przemysłu ceramicznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż Bronisław Kurek
 • Maszynoznawstwo ceramiczne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 7623

dopuszczalne na skręcanie kr = Re/xw Re - granica plastyczności; xw - współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik...

Oceny ryzyka - wykład cz. I

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

) przez współczynnik bezpieczeństwa inaczej niepewności, który zazwyczaj jest równy 100 (będący iloczynem dwóch...

Odnawianie zapasów (2)- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3143

- współczynnik bezpieczeństwa, zależny od poziomu obsługi (od prawdopodobieństwa obsłużenia popytu), wyznaczany...