Obciążenia działające na konstrukcje budowlane - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia działające na konstrukcje budowlane - wykład - strona 1 Obciążenia działające na konstrukcje budowlane - wykład - strona 2 Obciążenia działające na konstrukcje budowlane - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia działające na konstrukcje budowlane
Zasady ustalania obciążeń i określania ich wartości podane są w normie PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. [41].
Rozróżnia się oddziaływania:
1
Zależne od zmienności w czasie:
a)
b)
c)
stałe (G), np. ciężar własny (działający przez ponad 10 lat),
zmienne (Q):
długotrwałe, np. obciążenie składowanymi materiałami (od 6 miesięcy do 10 lat)
średniotrwałe, np. obciążenie użytkowe (od 1 tygodnia do 6 miesięcy),
krótkotrwałe, np. obciążenie śniegiem (niekiedy średniotrwałe) lub wiatrem (poniżej 1 tygodnia),
chwilowe, np. na skutek awarii.
wyjątkowe(A), np. pożary, eksplozje lub uderzenia pojazdów,
2
Zależne od zmienności w przestrzeni:
a)
b)
nieruchome, np. ciężar własny,
ruchome, np. obciążenie użytkowe, wiatrem, śniegiem itp.
Obciążenia stałe są to obciążenia, których wartość, kierunek i położenie można w okresie użytkowania budowli uznać za niezmienne. Do obciążeń stałych zaliczane są: ciężar własny stałych elementów budowli, parcie gruntu, siły wstępnego sprężenia konstrukcji itp.
Obciążenia stałe są przedmiotem normy PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.[42]
Obciążenia zmienne są obciążenia, których wartość, kierunek lub położenia mogą ulegać zmianom. Wśród nich rozróżnia się obciążenia technologiczne (wynikające ze sposobu eksploatacji) i środowiskowe (wynikające z oddziaływania środowiska). Do obciążeń technologicznych zaliczane są między innymi obciążenia montażowe, suwnicami i dźwignicami, pojazdami, materiałami sypkimi itp.
Obciążenia technologiczne są przedmiotem norm: PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe [43].
PN-82/B-02004. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami [44].
PN-86/B-02005. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami [45].
Do obciążeń środowiskowych zaliczane są między innymi obciążenia śniegiem, wiatrem, temperaturą, od osiadania fundamentów, gruntem i wodą.
Obciążenia środowiskowe są przedmiotem norm: PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem [46].
PN-77/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem

(…)

…, parcia wiatru o huraganowym natężeniu itp.
Obliczania elementów konstrukcji budowlanych - niezależnie od rodzaju materiału lub materiałów użytych do ich wykonania - dokonuje się metodą stanów granicznych nośności i użytkowalności. Sprawdzanie stanów granicznych nośności polega na wykazaniu, że w każdym miarodajnym przekroju elementu, dla każdej kombinacji oddziaływań obliczeniowych jest spełniony warunek:
Sd ≤ Rd (1)
gdzie: Sd - siła wewnętrzna wywołana oddziaływaniami obliczeniowymi,
Rd - odpowiednia nośność elementu konstrukcyjnego obliczona przy założeniu, że wytrzymałości materiałów osiągają wartości obliczeniowe.
Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności polega na wykazaniu, że dla każdej kombinacji oddziaływań obliczeniowych jest spełniony warunek:
Ed ≤ Cd (2)
gdzie: Ed - efekt…
… od 1,05 do 1,4 (przy obciążeniu śniegiem).
Wartości γƒ < 1,0 należy przyjmować wówczas, gdy zmniejszenie obciążenie zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji.
Wartości obciążeń obliczeniowych w stanach granicznych użytkowalności przyjmuje się równe wartościom obciążeń charakterystycznych.
Oddziaływania na konstrukcje budowlane są także przedmiotem projektów Polskich Norm prPN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz