Oddziaływania w temperaturze pokojowej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływania w temperaturze pokojowej - wykład - strona 1 Oddziaływania w temperaturze pokojowej - wykład - strona 2 Oddziaływania w temperaturze pokojowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Oddziaływania w temperaturze pokojowej czyli w tzw. „stanie zimnym”
Zasada kombinacji obciążeń działających w temperaturze pokojowej została podana w części 1-1 Eurokodu 1, stanowiącej projekt Polskiej Normy prPN-EN 1991-1-1 [49].
Obliczeniowy efekt oddziaływań na element konstrukcyjny w temperaturze pokojowej wyraża się wzorem:
Ed = γG,j  Gk,j + γQ,1  Qk,1 + γQ,i  0,i  Qk,i (3)
gdzie:
Ed - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań na element konstrukcyjny w temperaturze pokojowej,
γG,j - częściowy współczynnik bezpieczeństwa stosowany do oddziaływań stałych, Gkj - wartość charakterystyczna oddziaływań stałych,
γQ,1 - częściowy współczynnik bezpieczeństwa stosowany do głównego oddziaływania zmiennego,
Qk,1 - wartość charakterystyczna jednego (głównego) oddziaływania zmiennego,
γQ,i - częściowy współczynnik bezpieczeństwa stosowany do oddziaływań zmiennych, Qk,i - wartości charakterystyczne innych (towarzyszących) oddziaływań zmiennych.
Obciążenie od pożaru jest zaliczane do obciążeń wyjątkowych. Podczas pożaru działają również pozostałe obciążenia stałe i zmienne, chociaż w proporcjach innych niż w czasie normalnej eksploatacji budynku.
Oddziaływania w warunkach pożaru
Obciążenie od pożaru jest zaliczane do obciążeń wyjątkowych. Podczas pożaru działają również p0ozostałe obciążenia stałe i zmienne, chociaż w proporcjach innych niż w czasie normalnej eksploatacji budynku.
Zasadę kombinacji obciążeń działających w warunkach pożaru podano w części 1-2 Eurokodu 1, stanowiącej projekt Polskiej Normy prPN-EN 1991-1-2 [50].
Obliczeniowy efekt oddziaływań na element konstrukcyjny podczas pożaru wyraża się wzorem:
Efi,d,t = Gk + 1,1 Qk,1 + 2,1 Qk,i + Ad(t) (4)
gdzie:
Efi,d,t -
efekt obliczeniowy obejmujący oddziaływania pożarowe pośrednie, obciążenia, siły i momenty zewnętrzne w sytuacji pożarowej w chwili t,
Gk -
wartość charakterystyczna oddziaływań stałych,
Qk,1 -
wartość charakterystyczna jednego (głównego) oddziaływania zmiennego,
Qk,i -
wartości charakterystyczne innych (towarzyszących) oddziaływań zmiennych,
Ad(t) -
wartość obliczeniowa (specyfikowana) oddziaływania wyjątkowego,
1,1,2,1 -
współczynniki kombinacji obciążeń według Eurokodu, (prPN-EN 1990) [55].


(…)

… - wartość obliczeniowa efektu oddziaływań na element konstrukcyjny w temperaturze pokojowej,
γG,j - częściowy współczynnik bezpieczeństwa stosowany do oddziaływań stałych, Gkj - wartość charakterystyczna oddziaływań stałych,
γQ,1 - częściowy współczynnik bezpieczeństwa stosowany do głównego oddziaływania zmiennego,
Qk,1 - wartość charakterystyczna jednego (głównego) oddziaływania zmiennego,
γQ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz