Projekt maszyn przemysłu ceramicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt maszyn przemysłu ceramicznego - strona 1 Projekt maszyn przemysłu ceramicznego - strona 2 Projekt maszyn przemysłu ceramicznego - strona 3

Fragment notatki:

Pierwszy projekt "dobrać urządzenia kruszące dla węzła rozdrabniania oraz określić warunki pracy dla wybranej kruszarki analizowanego węzła" zawiera: charakterystyka surowca, warianty węzła kruszenia, model węzła kruszenia, dobór urządzeń kruszących dla i węzła kruszenia, ocena i wybór wariantu węzła kruszenia, warunki pracy kruszarki szczękowej, model 40.17, pracującej na i stopniu, i węzła kruszenia, obliczenie wielkości produktu, obliczenie szerokości komory na wejściu, obliczenie liczby obrotów na sekundę, obliczenie wydajności objętościowej qv, określenie mocy silnika kruszarki.

Drugi projekt "określić warunki pracy młyna kulowego okresowego działania" zawiera: warunki pracy młyna kulowego okresowego działania, charakterystyka surowca, wyznaczenie ilości cykli pracy w ciągu jednego roku, wyznaczenie wydajności jednego cyklu, wyznaczenie długości młyna, obliczenie współrzędnej środka ciężkości xc, obliczenie prędkości kątowej krytycznej i optymalnej, obliczenie mocy nm, dobór napędu, dobór reduktora, przekładnia pasowa, ilość pasów, ogólny schemat młyna kulowego.

Trzeci projekt "Projekt techniczny mieszadła do mieszania cieczy (zawiesiny) wraz z doborem napędu" zawiera: projekt techniczny mieszadła do mieszania cieczy (zawiesiny) wraz z doborem napędu, obliczenie średnicy wewnętrznej komory mieszalnika, obliczenie gęstości zastępczej mieszaniny, obliczenie lepkości zastępczej mieszaniny μz, obliczenie liczby reynoldsa, obliczenie mocy na wale mieszadła nw, obliczenie sprawności zespołu przekładni, obliczenie momentu skręcającego wału, wyznaczenie dopuszczalnego naprężenia na skręcanie ks.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Maszynoznawstwo Ceramiczne
Projekt nr 3
Temat: Projekt techniczny mieszadła do mieszania cieczy (zawiesiny) wraz z doborem napędu.
Dane
Obliczenia
Wyniki
dm= 1250 [mm]
Dw=1,786 m
Hm = 1,786 m
Dw=1,786 m
Hw = 2,38 m
Hm = 1,786 m
x1=0,36 [-]
x2=0,64 [-]
ρ1=2650 [kg/m3]
ρ2=1000 [kg/m3]
Vm= 4,5 m3
ρz= 1289 x1=0,36 [-]
mm=5800,5 kg
ρ1=2650 [kg/m3]
mk=2088,18 kg
x2=0,64 [-]
mw=3712,32 kg
ρ2=1000 [kg/m3]
μw=0,001 Pa∙s
Vk = 0,78 m3
Vm = 4,5 m3
ω=3 [m/s]
dm=1,25 [m]
ρz= 1289 n= 0,76 [1/s]
dm= 1,25 m
μz=0,00143 Pa∙s
Hm = 1,786 m
Dw=1,786 m
ηr=(0,97)n [-]
ηsp=0,98 [-]
Nw=0,52 kW
ηz=0,95 [-]
n=0,76 [obr/s]=45,6 [obr/min]
f=1,2 [-]
Nwej=0,55 [kW]
Nw =0,52
n=45,6 [obr/min]


(…)

…. Obliczenie momentu skręcającego wału.
Ms - moment obrotowy na wale mieszadła [Nm]
Nw - moc na wale mieszadła [kW]
n - prędkość obrotowa mieszadła [obr/min]
21. Wyznaczenie dopuszczalnego naprężenia na skręcanie ks.
kr - naprężenia dopuszczalne na rozciąganie; ks - naprężenia dopuszczalne na skręcanie
kr = Re/xw Re - granica plastyczności; xw - współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik bezpieczeństwa…

średnica mieszadła- dm= 1250 [mm]
rodzaj surowca - kaolin
ilość stałego surowca - 36%.
2. Obliczenie średnicy wewnętrznej komory mieszalnika.
→ = 1786 mm= 1,786 m
3. Obliczenie wysokości wypełnienia komory Hm.
Hm = (0,8 -1,3) ∙Dw [m]
gdzie: Hm - wysokość wypełnienia mieszalnika
Przyjmuję: Hm =1,0∙ Dw Hm = 1,0 ∙ 1,786= 1,786 [m]
Hm = 1,786 [m] 4. Obliczenie wysokości zbiornika mieszalnika Hw.
m 5. Obliczenie objętości komory mieszalnika Vw.
= m3 6. Obliczenie objętości mieszaniny w mieszalniku Vm.
m3 7. Obliczenie gęstości zastępczej mieszaniny.
gdzie: ρz - gęstość zastępcza [kg/m3]
ρ 1 - gęstość kaolinu [kg/m3]
ρ2 - gęstość wody [kg/m3]
x1 - udział kaolinu w mieszaninie [-]
x2 - udział wody w mieszaninie [-]
8. Obliczenie masy mieszaniny w mieszalniku mm.
= 4,5 ∙ 1289=5800,5 kg
9. Obliczenie masy…
… dla węzła rozdrabniania oraz określić warunki pracy dla wybranej kruszarki analizowanego węzła. Dane
Obliczenia
Wyniki
1. Dobrać urządzenia kruszące dla węzła rozdrabniania oraz określić warunki pracy dla wybranej kruszarki analizowanego węzła przy następujących danych: rodzaj rozdrabnianego surowca - marmur
maksymalna wielkość brył nadawy- Dmax= 900 [mm]
pożądany produkt z węzła kruszenia - dmax =15 - 40…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz