Wskaźnik rotacji należności - strona 7

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3017
Wyświetleń: 9835

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...

Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • dr Maria Stypińska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1701

, które użytkuje swoje aktywa już dłuższy czas. Wskaźnik rotacji należności informuje ile razy w ciągu...

Egzamin - opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2492

udziału należności w aktywach Udział w należności w majątku obrotowym Wskaźnik rotacji należności...

Ryzyko kredytowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

rotacji należności, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji zobowiązań, wskaźnik rotacji majątku...

Biznes plan-wzór - analiza rynku

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2443

, NATOMIAST NIŻSZY DLA FIRMY, W KTÓRYCH WYTWORZENIE PRODUKCJI TRWA DŁUGO. ¨WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI – (RT...

Analiza finansowa PPUH

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1715

że przedsiębiorstwo co ok. 60 dni odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wskaźnik rotacji...