Wotum nieufności - strona 4

Funkcje parlamentu - FUNKCJA USTAWODAWCZA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2023

poselskie wniosek o wotum nieufności w systemie prezydenckim zasadniczą formą kontroli administracji...

Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

nie uchwaliły ani nie odzuciły budżetu w ustalonym terminie prezydent uznawał projekt rządu Wotum nieufności...

Przykładowe pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2079

-Laguë'a? Ilu jest elektorów w USA? (538) Na czym polega konstruktywne wotum nieufności w RFN? (próbując...

Formy rządów - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

. Odwołanie polega na uchwaleni wotum nieufności, b) rząd ma inicjatywę ustawodawczą i może wydawać własne...

Formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

wotum nieufności względem całego rządu jak i poszczególnych ministrów. Parlament pełni funkcję...