Wolne Państwo - strona 4

Montesquieu- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

, że demokracja i arystokracja są z natury swojej wolnymi państwami. Wolność polityczna istnieje zatem jedynie...

Liberalizm: rodzaje

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1911

na bazie hasła „wolny Kościół w wolnym państwie” , lub wręcz pełnego i entuzjastycznego przyswojenia...

Wykład - historia integracji europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Europy” - zakładał stowarzyszenie wolnych państw złożonych z Dwuizbowego Kongresu Rady i Sądu Najwyższego...

Niemcy w XIX i XX wieku

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Z. Filipiak
  • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1260

republice (1919). 1920 - konstytucja pruska proklamowała Wolne Państwo Pruskie, jego samodzielność trwała...