Wolna wola - strona 4

Wykład - Christian Wolff

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

wolną wolą, a leży ona w spontaniczności. Wolę możne jednak ku dobru poprowadzić tylko intelekt. Wolff...

Prawo karne w XIX w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

jako sprawiedliwy odwet, resocjalizacja, kara proporcjonalna do winy) Nauce: człowiek ma wolną wolę. To, że człowiek...

Chrześcijaństwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

chrześcijaństwa * wolna wola a idea predestynacji * problem zła: teodycea jako obrona boskiej doskonałości...

Interpretajca wyników badań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1631

natury ludzkiej kierują akty wolnej woli jednostki. Stanowisko subiektywistyczne. Istnieją...

Wykład - natura i istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jarosław Babiński
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

od ich woli i te które mogłyby zaistnieć) Z wolną wolą Boga - ukierunkowana na dobro (Bóg dąży...

Fizyka społeczna Quetelet

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

pochodzące z aktów wolnej woli każdego człowieka, takie jak małżeństwa,przestępstwa, samobójstwa...

Etyka socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. Krzysztof Butowski
 • Etyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2135

dobra i zła moralnego). Św. Augustyn: argumentacja filozoficzna (przeciw manicheizmowi) za wolną wolą...

Wzbudzanie trwałego zaangażowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

inicjacyjne) Spostrzegamy je jako przejaw naszej „wolnej woli” (własną decyzję)- sytuacja niewystarczającego...

Etyka - EMPIRYCYZM ANGIELSKI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Etyka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1736

świadomie czyni pewne powinności  posiada wolną wole, jednak reakcja na bodźce jest zdeterminowana...