Województwo dolnośląskie - strona 8

note /search

Standardy polityki wobec mniejszości narodowych - wykłady

  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
  • Standardy polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2821

11 plików docx zawiera takie tematy jak: terminy do oznaczenia i postaw w stosunkach narodowych, geneza mniejszości narodowych, konflikty narodowościowe, polityka narodowościowa w pierwszej połowie XX w, mniejszości narodowe w okresie międzywojennym, konflikt polsko-ukraiński, konflikt polsko-bi...

Wieś a obszary wiejskie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

technicznej na obszarach wiejskich i rozproszona sieć osadnicza. Wyjątek stanowi województwo dolnośląskie...

Powiat Ostrzeszowki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia turyzmu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

, od zachodu z oleśnickim w woj. dolnośląskim. Obszar Powiatu Ostrzeszowskiego to tereny kotlin - dolin...

Skrypt media w Polsce 2011a

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1190

    Media w Polsce 2009/2010    Materiały dla studentów I roku Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie  Opracował: ks. Andrzej Adamski    LEKTURY OBOWI Ą ZKOWE:  3   NORMATYWNE DOKTRYNY DZIAŁANIA MEDIÓW  3   SYSTEM PRASOWY  5   USTAWA Z DNIA 26 STYCZNIA 1984 R. PRAWO PRA...

Administracja-pytania

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1652

1. Czym jest administracja? Co Wiesz o administracji publicznej? Administracja - z łac. administrare - być pomocnym. Administracja - forma zarządzania czymś np. sprawami publicznymi. a) organizacja, która składa się z zespołu jednostek do zadań publicznych. b) działalność, która zmierza do realizacj...

Administracja-pytania1

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

1. Czym jest administracja? Co Wiesz o administracji publicznej? Administracja - z łac. administrare - być pomocnym. Administracja - forma zarządzania czymś np. sprawami publicznymi. a) organizacja, która składa się z zespołu jednostek do zadań publicznych. b) działalność, która zmierza do realizacj...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 2

  • Analiza finansowa
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4543

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Na przykładzie „BOGMAR” Sp. Z o.o.Wstęp I. Charakterystyka Przedsiębiorstwa „Bogmar” Sp. Z o.o. 1. Misja, cele, zadania II. Analiza otoczenia 1. Metody scenariuszowe 2. Analiza sektora 1. Otoczenie rynkowe 1. Krajowy rynek sprzętu AGD 2. Rynek wyrobów ...