Wody głębinowe - strona 7

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2170

oraz ścieki i odpady przemysłowe. Wody głębinowe - znajdują się pod warstwą nieprzepuszczalną. Zalegają...

Produkcja pierwotna biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

powierzchniowych, gdzie dochodzi jeszcze światło. Zjawisko wypychania wód głębinowych ku powierzchni nosi nazwę...

środowisko.doc

 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

artezyjskie); 4.Wody głębinowe – na znacznej głębokości, nieodnawialne, odizolowane utworami...

ZŁOTA ERA ISLAMU

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stella Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

zbiornikach. Powszechnie stosowano również pochodzącą z Persji metodę budowy kanałów- ujęć wody głębinowej. 6...

Administracja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika Ochrony Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

korzystają z występujących na ich terenach wód głębinowych (o właściwościach odżywczych i leczniczych...

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6412

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...

Geografia fizyczna - Mapa i jej składniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1477

1. Mapa i jej składniki Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników: matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę; geograficzne - tj...