środowisko.doc

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
środowisko.doc - strona 1 środowisko.doc - strona 2 środowisko.doc - strona 3

Fragment notatki:

I.Charakterystyka pojęcia „środowisko”
Środowiskiem każdego organizmu są wszystkie rzeczy i zjawiska występujące we wszechświecie i
znajdujące się na zewnątrz tego organizmu.
ŚRODOWISKO: zespół warunków niezbędnych do życia i rozwoju organizmów.
Środowisko człowieka jest układem naturalnych stosunków przyrodniczych oraz wytworzonych przez
człowieka stosunków społecznych i kulturowych.
Środowisko naturalne
-Przyroda nieożywiona (skały, klimat, woda);
-Przyroda ożywiona – wszystko co żyje (mchy, paprotnik, człowiek).
Środowisko sztuczne
-Środowisko społeczne;
-Środowisko kulturowe.
1.Obszary środowiska przyrody nieożywionej:
LITOSFERA: zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej, w obrębie której zachodzą procesy budujące i
niszczące powierzchnię Ziemi.
HYDROSFERA: wodna powłoka Ziemi, przenikająca atmosferę i litosferę. Jej zasoby są stałe, ocenia
się je na 1,4 mld km3.
ATMOSFERA: warstwa złożona z gazów i par, otaczająca kulę Ziemską.
2.Obszary środowiska przyrody ożywionej:
BIOSFERA: biologiczna powłoka Ziemi zamieszkana przez organizmy żywe – rośliny, zwierzęta, ludzie i
inne żyjące organizmy. Obejmuje dolną część atmosfery, całą hydrosferę i powierzchniową część
litosfery.
3.Środowisko sztuczne
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE: wytwarzane przez określone grupy ludzi przyjmujących jednakowe normy
zachowania, wartości moralne, estetyczne, poglądy, wyobrażenia. Następnie powstają stosunki
narodowe, systemy ekonomiczno–polityczne.
ŚRODOWISKO KULTUROWE: obejmuje różnego rodzaju wytwory ludzkie zarówno materialne –
urbanizacja, rolnictwo, przysnął jak i niematerialne – dzieła literatury, sztuki plastycznej, muzycznej
oraz tradycję regionalną, rodzinną i narodową.
II.Środowisko przyrody nieożywionej – litosfera
Budowa Ziemi i jej skład chemiczny
1.Główne pierwiastki występujące w Ziemi jako całości:
- Żelazo, Tlen, Krzem, Magnez, Sód.
2.Główne pierwiastki występują w skorupie ziemskiej:
- Tlen, Krzem, Glin, Żelazo, Wapń.
Siły kształtujące powierzchnię Ziemi
1.Siły wewnętrzne – procesy endogeniczne – magnetyzm, trzęsienia Ziemi, ruchy górotwórcze;
2.Siły zewnętrzne – procesy egzogeniczne – wietrzenie, erozja, sedymentacja, powierzchniowe ruchy
masowe;
3.Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wypadkową procesów endogenicznych i egzogenicznych.
Procesy geologiczne
PROCESY GEOLOGICZNE: zespół procesów fizycznych i chemicznych prowadzących do zmian
powierzchni Ziemi i całej skorupy ziemskiej, zachodzące na jej powierzchni, w jej wnętrzu, w górnym
płaszczu i w głębszych warstwach Ziemi. Przyczyną tych procesów jest energia pochodząca z zewnątrz
lub z wnętrza Ziemi. Energia docierająca z zewnątrz Ziemi, to przede wszystkim energia
promieniowania słonecznego. Źródłem energii wewnętrznej jest głównie siła ciężkości i ciepło Ziemi.
Procesy endogeniczne
DIASTROFIZM: zespół procesów prowadzących do ruchów i deformacji skorupy ziemskiej.
MAGNETYZM (plutonizm, wulkanizm): ogół procesów prowadzących do powstawania skał
magmowych na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu.
METAMORFIZM: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz