Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej - strona 1 Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej - strona 2 Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJONOWANIE FIRMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ NA PRZYKŁADZIE BROWARU W LEŻAJSKU SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI RYNKOWEJ I JEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE . Ogólna charakterystyka procesu przekształceń własnościowych w Polsce. Analiza procesu prywatyzacji browaru Leżajsk. ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA. Charakterystyka polskiego rynku piwa. Powstanie, rodzaj i charakterystyka przedsiębiorstwa. ZMIANY W STRUKTYRZE FIRMY NA TLE PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚC IOWYCH W POLSCE. Zmiany w produkcji. Zmiany w strukturze zatrudnienia Zmiany w dystrybucji firmy. OCENA MOD ELU GOSPODARKI RYNKOWEJ POLSKI. Rola producenta w gospodarce rynkowej. Producent będąc podmiotem gospodarczym decyduje o tym co, ile i w jaki sposób produkować. Produkowanie dóbr przez producenta odbywa się w przedsiębiorstwie, jakim jest browar - Leżajsk. Przedsiębiorstwo to będąc własnością prywatną jednej lub wielu osób występuje w podwójnej roli. Polega ona na tym iż producent aby wyprodukować dane dobro musi się zaopatrywać na rynku w niezbędne czynniki produkcji. W omawianym przez nas przypadku czynnikami takimi są: surowce niezbędne do produkcji piwa maszyny siła robocza kapitał finansowy Druga rola producenta w gospodarce rynkowej to jego rola sprzedającego wytworzone w przedsiębiorstwie dobra. Decyzja producenta uzależniona jest od popytu i podaży na rynki wyprodukowane przez siebie dobro. Ponieważ browar Leżajsk działa na rynku konkurencyjnym musi on przystosować swoje decyzje dotyczące produkcji i sprzedaży piwa do sytuacji rynkowej. Zmiany w produkcji Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest największy zysk przy minimalnym zakładzie produkowanym, dlatego też browar Leżajsk dokonał ogromnego postępu technicznego w produkcji piwa uruchamiając w 1993 roku najnowocześniejsze na świecie instalacje do produkcji piwa tj. oddział tankofermetorów z automatyczną stacją CIP oraz tanków pośredniczących z automatyczną stacją CIP, linę do filtracji i stabilizacji piwa, linię do sterylnego i automatycznego napełniania piwa w opakowania typu Kg. w roku 1998 został oddane do eksploatacji nowoczesne stacje propagacji drożdży oraz w pełni zautomatyzowana linia rozlewu piwa w puszki 0,5L.

(…)

…; ekonomiści rokowali im wejście na drogę wzrostu gospodarczego. Spadek produktu krajowego brutto w latach 1990 - 1992 (w %; rok poprzedni = 100%).
1990 r.
1991 r.
1992 r.
Polska 12
8
1 Wskaźnik jej w 1991 r. szacowano rocznie w Polsce do 70%. We wrześniu 1989 r. opublikowany został program rządowy, od nazwiska jego twórcy Leszka Balcerowicza - wicepremiera i ministra finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
… było zakłócane i wypaczane, co wynikało z warunków gospodarki socjalistycznej, w których musiał on funkcjonować. Tak więc ten nominalnie prywatny sektor był w istocie sektorem pseudo - lub quasi - prywatnym. Szeroka liberalizacja gospodarki Polski we wczesnych fazach przemian gospodarczych otwierała przedsiębiorstwom w tym sektorze szansę działania jako firmom naprawdę prywatnym. Tylko niektóre…
… nigdy dotąd tak bardzo.
OCENA MODELU GOSPODARKI RYNKOWEJ POLSKI
Gospodarka Polski jest przykładem gospodarki rynkowej mieszanej wynika to z uwarunkowań historycznych Polski, czyli pozostałości po gospodarce centralnie kierowanej. Charakterystyczne cechy gospodarki rynkowej mieszanej to dominująca własność prywatna i rynkowa alokacja zasobów modyfikowane przez fakt, iż część zasobów znajduje się w posiadaniu…
… jest typem gospodarki, w której oprócz podstawowego mechanizmu napędowego (rozwojowego) istnieje bardzo ważny mechanizm wspomagający pastwa. Polska jest obecnie uważana za tygrysa gospodarczego Europy Środkowo - Wschodniej, ponieważ jej przyrost gospodarczy na rok 1998 wyniósł 5,5%. Co prawda gospodarki Polski nie można porównać do rozwoju Japonii w latach 80 - tych, gdzie przyrost gospodarczy wynosił 19…
… hektolitrów, od czerwca 1992 roku do kwietnia 1997 roku działała przy Browarze Leżajsk wytwórnia Pepsi - Coli o rocznej zdolności produkcyjnej 140 tysięcy hektolitrów.
Browar Leżajsk od samego początku postawił na jakość wyrobu i udało mu się w krótkim czasie wejść do grona najlepszych.
Do produkcji piwa oprócz podstawowego surowca jakim był słód stosowany w latach 80 - tych, stosowano również ryż, kukurydzę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz