Wielkość fizyczna - strona 29

Elemanty automatyki - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Automatyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1862

surowców i energii. Sygnał • Def. Dowolna wielkość fizyczna występująca w procesie sterowania, będąca...

Ruch drgający i falowy

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

o d s t ę p a c h c z a s u . Pulsacja – okresowa zmiana wielkości fizycznej ( ω). Faza – wielkość...

Budowa obrabiarek cnc - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Janusz Roszkowski
  • Urządzenia i systemy wytwórcze CNC
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2695

przekształcający wartość przemieszczenia lub położenia na inną wielkość fizyczną, układ zasilająco-przekształcający...

Efekt Holla, poziomy Landaua-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
  • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

elektromagnetycznego c Potencjał wektorowy jest tylko zabiegiem matematycznym, nie istnieje jako wielkość fizyczna. ˆ...