Wielkie Księstwo Poznańskie - strona 3

Powstanie listopadowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

w nim był rosyjski. Wielki Księstwo Poznańskie Odrębności ustroju Miało otrzymać odrębne instytucje zbliżone...

Rada Najwyższa Narodowa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

litewska) Opcja pro pruska (m.in. Antoni Radziwiłł, który został później rządcą Wielkiego Księstwa...

Wychowanie plastyczne w Polsce w XX w.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

do swojej świetlności 1823 - Akademia Sztuk Pięknych ZABÓR PRUSKI 1815-1845- Wielkie Księstwo Poznańskie...

Administracja terenowa Księstwa Warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Księstwo Poznańskie w Prusach Wolne Miasto Gdańsk do Prus Autonomia Krakowa - Rzeczypospolita Krakowska...

August Cieszkowski - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1225

roku Towarzystwo Rolnicze, które działało pod kierunkiem ordynata hr. Andrzeja Zamoyskiego. W Wielkim Księstwie...

Estkowski - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1274

również współpracę z czasopismami. Jego pierwszy artykuł to: "Kilka słów o szkołach elementarnych w Wielkim Księstwie...