Wielkie Księstwo Litewskie - strona 6

Aureliusz Augustyn z Hippony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

błogosławionego patronem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Papież Jan XXIII 19 grudnia 1962 r...

Gry izabawy na koniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Borowska
 • Rekreacja konna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

roku stanowiły część Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie zostały włączone do Korony Polskiej. Skład...

WYKŁAD Pierwsze lata panowania Aleksandra I

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

gospodarczych, a ponadto car obawiał się włączenia ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego do Księstwa Warszawskiego...

Mikrobiologia - wykład 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3115

– medycyna (do dezynfekcji, znieczulania lub rozgrzewania) Drożdże gorzelnicze • Polska (Wielkie Księstwo...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Białłozorem podpisał 18.VIII.1655r. akt poddania Wielkiego Księstwa Litewskiego Szwedom. Dopiero jednak obrona...

Adam Naruszewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

zmiany przestarzałego ustroju politycznego, znosiła odrębność Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego...

Historia mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1169

w Koronie. Podobne pozwolenie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego otrzymała Akademia Wileńska...