Wielkie Księstwo Litewskie - strona 3

Komisja Edukacji Narodowej

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5285

Księstwo Litewskie, później liczbę komisarzy powiększono. Pierwszym prezesem został bp Michał Poniatowski...

Nauczanie medycyny w Wilnie

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2205

nad uczelnią) zmieniono nazwę na Akademię Wileńską. Później nazywała się Szkołą Główną Wielkiego Księstwa...

Królestwo Polskie - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1862

regencja dla Królestwa Geneza konstytucji : Projekt ustawy rządowej Wielkiego Księstwa Litewskiego (1811...

Reforma szkół głównych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Agnieszka Wałęga
  • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wprowadzono język polski jako wykładowy. W ostatnim...