Białoruś, Ormianie, Żydzi - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Białoruś, Ormianie, Żydzi - omówienie - strona 1 Białoruś, Ormianie, Żydzi - omówienie - strona 2 Białoruś, Ormianie, Żydzi - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Białoruś Tożsamość była słaba ponieważ przez całą historię, była pod wcielana w tereny swoich sąsiadów : Wielkie Księstwo Litewskie (IV/Vw.), I RP (VII/VIIIw), Cesarstwo Rosyjskie ( po Rozbiorach).
Podstawę narodowości białoruskiej tworzą plemiona Krywiczów, Dregowiczów i Radymiwiczów Od XIII w. Ukształtowały się podstawy j. Białoruskiego.
Po polskich rozbiorach, cała Białoruś znalazła się w rękach Romanowów. Tłumiono wtedy wszelkie oznaki niezależności Białorusinów (język, likwidacja Unii brzeskiej na terenach zabranych, odbieranie majątków szlachty białoruskiej).
Koniec XIX w. i początek wieku XX to okres kiedy kształtowała się elita kulturalna i polityczna rozpowszechniająca ideę narodu białoruskiego.
1902r. powołanie Białoruskiej Partii Rewolucyjnej
25.03.1918- Białoruś po raz pierwszy ogłosiła niezależność. Z pomocą niemiecką powstało formalne niepodległe państwo tzw. Białoruska Republika Ludowa, nie posiadająca własnej armii. Trwała do 1919r. gdy zwierzchnictwo nad Białorusią przejęła Rosja- Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka. silna rusyfikacja niszczenie inteligencji białoruskiej brak możliwości wykształcenia własnej kultury i języka
W BSRR w latach 20 mniejszości narodowe cieszyły się autonomią W latach 30 prześladowano lepiej sytuowanych chłopów, duchowieństwo i inteligencję.
W latach 1941-1944 Białoruś była okupowana przez hitlerowców masowe mordy, istniała tam bardzo silna partyzantka radziecka.
1991r. ogłoszenie niepodległości Republiki Białorusi
Zaczęto wykładać na wszystkich uczelniach po białorusku.
1994r. przyjęto konstytucję.
Od 1994r. prezydentem jest Łukaszenko.
Prawosławie jest elementem białoruskiej tożsamości narodowej.
W latach 20 XXw. Kształtuje się świadomość narodowa ( w momencie kiedy rozpoczyna się władza komunistyczna)
W kod kultury Białorusinów weszło przekonanie, że są gorsi, że ich kultura jest niższa
Białoruś dzisiaj białoruski mimo, iż narodowy jest uznawany za gorszy używany przez ludność małych miast i wiosek. W szkołach nauczany rosyjski. Dziś białoruski przeżywa okres lekkiej rewitalizacji Dziś również tożsamość narodowa KSZTAŁTUJE SIĘ DOPIERO. 2 święta jako kluczowe składowe:
3.07 wyzwolenie Mińska przez sowieckie oddziały w 1944r.
25.03 secesja w 1918r. (od marca do grudnia) od Rosji
BFN Biało ruski Front Narodowy: opozycyjne ugrupowanie polityczne na Białorusi o programie konserwatywnym . Program partii jest oparty na hasłach integracji z NATO i UE , gospodarki wolnorynk owej i demokracji . Ormianie

(…)

… czego przeważająca część Ormian mieszka w diasporze,
1828r. Imperium Rosyjskie zdobyło Imperium Osmańskie., co poprawiło sytuację Ormian
W latach 1895 i 1915 władze tureckie przeprowadziły na ziemiach zachodnich Armenii 2 fale ludobójstwa ok.1-2,6mln Ormian zginęło w wyniku tego. Inicjatorem był Talaat Pasza.
1918r. proklamowano utworzenie Demokratycznej Republiki Armenii
1922r. wcielenie Armenii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz