Wiedza Powszechna - strona 7

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6587

doc zajmuje 51 stron i zawiera notatki z zajęć z przedmiotu filozofia prowadzonego przez prof. dr hab. Edwarda Jelińskiego na . Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie filozofii, skąd wzięła się nazwa filozofia?...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

Zajmują się takimi tematami i problemami jak: pojęcie budżetu i jego funkcje, system budżetowy, struktura budżetu, pojęcie i cechy budżetów samorządowych, pojęcie i źródła dochodów budżetowych, podatek - definicja, cechy, klasyfikacja, ...

Psychologia- Uczenie się

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2765

-155. Fonberg, E. (1971). Nerwice. Przesądy a nauka. Warszawa: Wiedza Powszechna (Biblioteka Wiedzy...

Od wolnośći do podległości

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

OD WOLNOŚCI DO PODLEGŁOŚCI; CZŁOWIEK W DOKTRYNIE TOMASZA HOBBESA. Od wolności do Podległości; człowiek w doktrynie Tomasza Hobbesa. Łódź 1998 r. Wstęp. Praca moja jest próbą analizy dwóch dzieł Tomasza Hobbesa, podstawowych dla jego filozofii, a więc i dla doktryny społecznej i politycznej, mi...

Rola telewizji w życiu dziecka 6-letniego

 • Socjologia
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 12978

Dokument ma 84 strony. Praca licencjacka złożona jest z następujących części: wstęp, problematyka badań w świetle literatury, funkcje i zadania telewizji, specyfika przekazu telewizyjnego, wpływ telewizji na rozwój osobowości dziecka, pozytywny wpływ telewizji na rozwój osobowości jednostki, zagroż...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Indecki
 • Prawo karne
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6125

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

Charakterystyka procesu motywacji pracowniczej

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4319

Książka dotycząca charakterystyki procesu motywacji pracowniczej. Tematy w niej poruszane to m.in: istota, pojęcie i rodzaje motywacji, koncepcje motywacji, premia jako narzędzie motywacji, formy kafateryjne, szkolenia i rozwój umiejętności pracowników, ROZDZIAŁ I Charakterystyka procesu motywacji...

Prawo administracyjne - różni autorzy

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3766

Prawo administracyjne 1. BANDARZEWSKI Kazimierz. Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie. Warszawa, LexisNexis 2007 stan prawny na 15 grudnia 2006 r.; 351, [1] s. 2. BERNACZYK Michał. Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej. Warszawa, Wolters Kluwer Polska 20...