Większość zwykła - strona 4

Wykład - Procedura ustawodawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

wstrzymujące się działają w praktyce tak jak głosy przeciw. Większość zwykła oznacza sytuację, gdy liczba...

System polityczny Szwajcarii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

większość zwykła. Większość konstytucji kantonalnych zabrania ubiegania się o mandat parlamentarny członkom...

Procesy decyzyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1813

- 231 głosów - głosowanie na zasadzie względnej większości (zwykła); brak wymagania 50% ogółu, 50...

Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1624

tu tylko większość zwykła, a tę łatwo jest osiągnąć, nie ma potrzeby przeprowadzania II tury wyborów i cały proces...

Wykład - zarys historii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

rodzaje decyzji polit. : *bieżące - zawsze podejmowane większością zwykłą i destabilizują gosp. Poprzez...

Wykład - Rada Ministrów

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

premiera, na jego wniosek desygnuje innych członków rządu. Poparcie sejmu już tylko większością zwykła...

Wykład - Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

podejmuje decyzje w trojaki sposób: większością zwykłą - jest to domyślny sposób podejmowania uchwał...