Większość zwykła - strona 5

Finanse publiczne- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

śmierci, uchwalenia (zmian) konstytucji, w procesie legislacyjnym większość zwykła - najczęściej stosowana...

Konstytucja Japonii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

posiadanych przez poszczególne ugrupowania polityczne, przy podejmowaniu decyzji obowiązuje większość zwykła...

Wykład - Demokracja pośrednia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, w 4 turze obowiązuje się większość zwykła. Wadą takich wyborów może być znacząca różnica w podziale...

System polityczny RFN

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1281

głosów. Natomiast jeżeli został wybrany większością zwykłą, wtedy prezydent może albo go mianować...

Rada Europejska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316

może otrzymać pełnomocnictwo od co najwyżej jednego pozostałego członka. Rada Europejska podejmuje większością...

Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

sposób: 1. większością zwykłą - jest to domyślny sposób podejmowania uchwał, jednak w praktyce stosuje...

Procedura budżetowa - Zakład budżetowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

. Uchwalenie ustawy odbywa się większością zwykłą przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów...