Terminy i większości konstytucyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy i większości konstytucyjne - omówienie - strona 1 Terminy i większości konstytucyjne - omówienie - strona 2 Terminy i większości konstytucyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Terminy i większości konstytucyjne Terminy:
Kadencja Sejmu i Senatu - zaczyna się w dzień pierwszeg posiedzenia, kończy dzień przed pierwszym następnej kadencji
Zarządzenie wyborów do Sm i Sn przez Prezydenta - nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sm i Sn
Wybory do Sm i Sn - dzień wolny od pracy w ciągu 30 dni przed końcem kadencji
Wybory w przypdaku skrócenia kadencji przez Prezydenta - nie później niż 45 dni po zarządzeniu skrócenia
Pierwsze posiedzenie w przypdaku skrócenia kadencji przez Prezydenta - nie później niż 15 dni po wyborach
Pierwsze posiedzenie - w ciągu 30 dni od dnia wyborów
Odpowiedź na interpelacje i pytania poselskie - 21 dni
Odpowiedzi w sprawach bieżacych - na każdym posiedzeniu Sejmu
Poprawkido ustawt lub ich brak w Senacie - w ciągu 30 dni od przekazania przez Marszałka Sm (w trybie pilnym 14 dni)
Podpisanie ustawy przez Prezydenta - 21 dni od dnia przedstawienia (w trybie pilnym 7 dni)
Podpisanie ustawy po odrzuceniu weta - 7 dni
Odroczenie drugiej tury wyborów na Prezydenta - o 14 dni gdy zmarł, zrezygnował, utracił prawo wyborcze kandydat który do niej przeszedł
Początek kadencji Prezydenta - dzień obięcia urzędu
Zarządzenie wyborów prezydenckich przez Marszałka Sejmu - na 100-75 dni przed upływem kadencji
Zarządzenie wyborów prezydenckich w wypadku opróżnienia urzędu - nie później niż 14 dni po opróżnieniu na dzień nie późniejszy niż 60 dni od zarządzenia
Procedura zasadnicza powołania RM:
Do 14 dni od pierwszego posiedzenia semju (lub dymisji Premiera) Prezydent desygnuje premiera i odbiera przysięgę od członków RM
Do 14 dni Premier wygłasza expose i głosują votum zaufania
I procedura rezerwowa:
Do 14 dni od upływu terminów procedury zasadniczej lub nie uzyskanie votum zaufania Sejm wybiera Premiera i RM
II procedura rezerwowa:
Do 14 dni Prezydent powołuje Premiera i zaprzysięga RM
Do 14 głosowanie nad udzieleniem votum zufania
Głosowanie nad wnioskiem o votum nieufności dla RM - nie wcześniej niż 7 dni po złożeniu go
Ponowne złożenie wniosku o votum nieufności dla RM - nie wcześniej niż po upływnie 3 miesięcy, chyba, że podpisze go min. 115 posłów
Złożenie ustawy budżetowej do Sejmu przez RM - nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego
Poprawki do ustawy budżetowejw Senacie - 20 dni od przekazania Senatowi
Podpisanie budżetu przez Prezydenta - 7 dni
Orzeczenie TK w sprawie zgodności budżetu z Konstytucją - do 2 miesięcy od wniosku


(…)

… w Senacie)
Odrzucenie poprawek Senatu lub odrzucenia ustawy - większość bezwzględna w obecności co najmniej ½ u.l.p.
Odrzucenie weta prezydenckiego - 3/5 głosów w obecnościco najmniej ½ u.l.p.
Rozpisanie referendum - Sejm bezwzględną większością w obecności co najmniej ½ u.l.p.; Prezydent za zgodą bezwzględnej większości w obecności co najmnij ½ ustawowej liczby Senatorów
Uznanie niezdolności sprawowania…
… ZWYKŁA - Polega ona na tym, iż w trakcie głosowania pod uwagę brane są wyłącznie głosy ZA lub PRZECIW, zaś głosy wstrzymujące się dla ostatecznego rozstrzygnięcia nie mają żadnego znaczenia.
Uchwalanie ustaw przez Sejm, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość (art.120)
Wotum zaufania Sejmu dla Rady Ministrów (art.155 ust.1)
WIĘKSZOŚĆ BEZWZGLĘDNA - w przeciwieństwie do poprzedniej bierze pod uwagę…
… o poprawce (art.121 ust. 3)
Zarządzenie referendum ogólnokrajowego (art.125 ust.2) Zgoda Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego (art.125 ust.2)
Wotum zaufania Sejmu dla Rady Ministrów (art.154 ust. 2) Wybranie Prezesa Rady Ministrów i proponowanych przez niego Ministrów. (art.154 ust.3)
Uchylenie przez Sejm rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wojennego. (art.231)
WIĘKSZOŚĆ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz