Wykład - zarys historii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zarys historii - strona 1 Wykład - zarys historii - strona 2 Wykład - zarys historii - strona 3

Fragment notatki:

c.d TEMAT 3,4 : Zarys historii... Winiarski, str. 103- 113 Protekcjonizm wiek XVII, pierwszy rys doktryny protekcjonizmu: - państwo ma obowiązek ochraniać produkcję krajową przed konkurencją zagr. (poprzez nakładanie na towary imprtowane ceł osłonowych) - wspieranie eksportu XVII/XVIIIw.- Holandia, Anglia, Francja - tworzenie się organizacji prywatno - państwowych, tzn. kompanie handlowe Merkantylizm Pierwszy system polityki ekonomicznej - XVIIw., Anglia, Francja - merkantylizm: - zapewnienie dopływu kruszców szlachetnych do kraju oraz wykorzystywanie ich przez skarb państwa jako pieniądz i kapitał;
- cel: dodatni bilans handlowy i płatniczy (poprzez wspieranie eksportu) - selektywne kształtowanie wymiany towarowej z zagr. - popieranie uprzemysłowienia kraju - nadzór nad jakością produkcji przemysłowej - rozbudowa infrastruktury krajowej i gospodarki morskiej Leseferyzm XVIIIw. - Europa Zach. - swoboda działania gosp. I wolności ekonomicznej - laissez faire, laissez passer, laissez aller - idee wolności jednostki, koncepcja praw natury Francja- fizjokratyzm - podniesienie znaczenia rolnictwa - ziemia podstawą tworzenia dochodu - ograniczenie ingerencji państwa - państwo ma zająć się robotami publicznymi w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz kształceniem - państwo jako strażnik praw istniejącego porządku - idea liberalizmu w polityce gosp. Powstanie ekonomii politycznej jako nauki- 1776, A. Smith, „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” - klasycy, mimo innych poglądów niż fizjokraci, również popierają liberalizm w gosp. Anglia, XIXw. - doktryna wolnego handlu (rozprzestrzeniona następnie na Francję, Niemcy) - ogółem: zmniejszeie zakresu bezpośredniej ingerencji państwa w sprawy gospodarcze - stosowanie pośrednich metod oddziaływania na gosp. (system pieniężny, bankowy, podatki, cła) Koniec XiX w. - F. List i „szkoła narodowa” - ponowne przywracanie narzędzi ochrony własnego przemysłu : zamówienia rządowe, upaństwowienie, podjęcie kwestii problemów społ. W ustawodawstwie, pierwsze związki zawodowe Marksistowski socjalizm i komunizm - calkowita likwidacja prywatnej własności środków produkcji, walka klas, dyktatura proletariatu, rewolucja Socjalizm reformistyczny - H. Bernstein, wprowadzanie reform społ. Za pomocą metod parlamentarnych 1891 r. - Encyklika Reroum Novarum Leona XIII - chrześcijańska doktryna społ. : - idee społ. Solidarności - mechanizmy rynku ujmujące w swe ramy słabsze warstwy społ. - przeciwstawienie się drapieżnemu kapitalizmowi --- efekt, powstanie w XX w. Społecznej gosp. Rynkowej I wojna światowa: - maksymalne wykorzystanie zasobów gosp. Cywilnej do zapotzrebowania wojennego (sprzęt, maszyny, broń, itd.) - reglamentacja produkcji i zaopatrzenia - system kartkowy (ścisła reglamentacja konsumpcji)

(…)

… środków zaopatrzenia Włudyka c.d str. 44 - 50 Trzecia droga w doktrynach ekonomicznych trzecia droga : - nurt preferujący zasady solidaryzmu - odrzucenie dialektyki i teorii walki klasowej
- inspiracja: społeczna nauka Kościoła (encykliki społeczne- Rerum Novarum, nauka św. Tomasza) - Polska: endecja, chadecja, konserwy, partie chłopskie -> preferowału odmianę trzeciej drogi - agraryzm (S. Miłkowski…
… interwencja państwa dot, ustawowej ochrony praw pracowników - popieranie wolnych stowarzyszeń - autonomia samorządu terytorialnego * włoski korporacjonizm chrześcijański - odwołania do ustroju średniowiecznego - chęć przezwyciężenia „liberlanej anarchii” * dystrybucjoznim - konieczność upowszechnienia własności prywatnej i jej decentralizację - powrót do wartości etycznych (praca w rolnictwie)
*ordoliberalizm - poszanowanie dla własności prywatnej i reguł gospodarki rynkowej łączono z katolicką nauką społeczną i konserwatyzmem obyczajowym. - rola wspólnoty, tradycji, obyczaju i religii - wolność konsekwencją ludzkiej wolnej woli - ustawy nie powinny tworzyć nowych norm, lecz ujmować tradycyjne obyczaje w kategorie prawne.
Monetaryzm 1958r. - A.W. Phillips - krzywa empiryczna ilustrująca zależności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz