Wewnętrzna stopa zwrotu - strona 6

Metody oceny finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1792

od minimalnej stopy zakładanej przez inwestora) NPV  max 2. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return...

Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

przedsięwzięć inwestycyjnych. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) określana jest przy założeniu, że NPV (net present...

Rynek kapitałowy - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1239

• metoda wewnętrznej stopy zwrotu - IRR 1. Metoda okresu zwrotu - metoda ta określa przewidywaną liczbę...

Finanse - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • prof. dr hab. Ryszard Dębski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4165

brakuje do zwrotu Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR IRR = r1 + PV(r1 - r2) PV + |NV| r1 - poziom stopy...

Wzory z objaśnieniami

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

zaktualizowana netto, IRR - wewnętrzna stopa zwrotu, r+ - stopa procentowa, dla której NPV>0, r- - stopa...