Wartość opałowa - strona 3

Spalanie paliw-test 6

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

składniki gazów płynnych GPB: węglowodory (płynne C3-C4) Podać przybliżoną wartość opałową oleju opałowego...

Gospodarka odpadami-zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

promieniotwórczych. Rozwiązania prawne. Składowanie. Ciepło spalania, wartość opałowa. Termiczna utylizacja odpadów...

Spalanie osadów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

dostarczania paliwa zewnętrznego (wartość opałowa osadu powyżej 8000 kJ/kg. Do spalania nadają się najlepiej...

Kocioł parowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Andruszkiewicz
 • Badanie maszyn i urządzeń cieplnych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2513

, kg/s; - wartość opałowa paliwa, kJ/kg. Nie mamy B, to przechodzimy do obliczenia metodą pośrednią...

Proces spalania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

, wartość opałowa materiału spalanego Ciepło spalania Wt (kJ/kg) jest to ciepło reakcji spalania wyznaczone...

Spalanie paliw-test 23 i 24

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

% Podać wartość opałową węgla brunatnego: 6,2-21 MJ/kg Napisać reakcje utleniania metanu: CH4 + 2O2 → CO2...

Paliwa stosowane w kotłach

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. S. Faudala
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

najwyższa wartość opałowa). Węgiel – w technice grzewczej Używamy węgla kamiennego, koksu z węgla kamiennego...

Wegiel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

ma wiele przyczyn. Przede wszystkim spowodowane jest to przez większą wartość opałową (węgiel kamienny - 16,7...