Wartość netto - strona 7

Polityka rachunkowowści

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 707

pomocniczych Przykład Fa: Wystawiono fakturę za sprzedane produkty gotowe Wartość netto faktury 10.000 Podatek...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

) Odpisy aktualizujące należności pozaubezpieczeniowe (4) Pozostałe rezerwy (5) Wartość netto likwidowanych...

Wykład IV z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

banku centralnego Całkowite aktywa BC są równe pasywom skorygowanym o wartość netto Wartość netto np...

Wykład 4 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

skorygowanym o wartość netto Wartość netto np. reinwestowanie zysków z zatrzymanych przychodów z odsetek...

Bilans ustawowy - pasywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

lat, o które zmniejszyła się wartość środków trwałych, tworząc wartość netto tych środków) i wartość netto środków trwałych...

Zasady rachunkowości .

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

zł. Wartość netto majątku trwałego na dzień kończący rok n wynosiła 50 000 zł. Po dokonaniu analizy wartości...

Przepływy pieniężne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

Wystawiono fakturę za sprzedany samochód Wartość netto 10 000 Podatek VAT 2 300 Wpływ na rachunek należności...