Wartość netto - strona 5

Wykład - stopa zwrotu z inwestycji

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Elżbieta Kołodziej
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

obliczeniowego Kszi- ksiegowa stopa zwrotu w i- tym okresie obliczeniowym. Wartość netto majątku trwałego...

Podstawy opodatkowania

  • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3381

z lat ubiegłych), a w przypadku podatku VAT podstawą opodatkowania jest, mówiąc popularnie, wartość netto towaru...

Rachunkowowsc2

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

wchodzi wartość netto środka trwałego (czyli różnica tych dwóch kont) Zasady prowadzenia ksiąg...

Faktoring & Forfaiting

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Anna Głodowska
  • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2107

/100 x 180/360) Zmniejszenie ryzyka kursowego Gdzie: NV - wartość netto N - wartość nominalna...