Warstwowanie - strona 4

Opoka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379

1. Struktura 2. Tekstura 3. Minerały (cechy główne) Frakcja: pyłowa Niewarstwowana, duża...

Geologia skałki

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Adam Heród
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2233

jest ich warstwowanie. Warstwy o miąższości 2 cm różnią się barwą i składem mineralnym. Warstwy jasne powstają w okresie...

Metamorfizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

magma wdziera się wzdłuż szczelin i powierzchni warstwowania skał. Jeśli skała jest drobno warstwowana...

Metamorfizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

i plutonizmem. Podczas intrudowania magma wdziera się wzdłuŜ szczelin i powierzchni warstwowania skał...

Geologiczna działalność rzek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

rzecznym, dlatego osady piaszczyste cechują się warstwowaniem przekątnym tzn. laminy piaszczyste ułoŜone...

Powieszchniowe ruchy masowe.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806

warstwowania, ciosu. 4 Osuwisko Lachowice uaktywniło się w 2001 Klasyfikacja osuwisk ze względu na stosunek...

Powierzchniowe ruchy masowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1883

(poślizgu) w masywie skalnym lub wzdłuż płaszczyzn warstwowania, ciosu. Klasyfikacja osuwisk ze względu...