Władztwo administracyjne elementy - strona 4

Zakres władztwa planistycznego gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

ZAKRES WŁADZTWA PLANISTYCZNEGO GMINY W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. Na wstępie...

Kodyfikacje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

- prawnonaturalnymi. Nowe elementy to głównie nieograniczone władztwo nad rzeczą i swoboda umów...

Prawo finansowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

poszczególnych dziedzin prawa, uznawanych w warunkach gospodarki centralnie sterowanej za elementy składowe prawa...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1750

na brak władztwa (czasami rozstrzy­gnięcie kwestii szczegółowych na drodze aktu administracyjnego...

Spis zagadnień kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Magdalena Czuba- Wąsowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1204

administracyjno-prawny a) Definicja b) Elementy stosunku – podmioty i przedmiot c) Cechy stosunku...

Stosunek administracyjno- prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

publicznej. W stosunkach adm-pr. jeden z podmiotów reprezentuje władztwo państwowe, stąd ta nierównorzędność...