Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym-opracowanie - strona 1 Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym-opracowanie - strona 2 Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym Samorząd - wyodrębniona grupa społeczna, określona przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa Jej cechy: powołana do wykonywania zadań adm. państwowej, w granicach określonych przez prawo, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla adm. państwowej, posiada własną strukturę organizacyjną, określoną przez prawo, o charakterze przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą grupy społecznej, która ją wybrała, zbudowana na zasadzie decentralizacji, działa na podstawie prawa i pozostaje pod nadzorem organów państwa, organy samorządowe, nie będąc organami adm. państwowej, wchodzą w skład jednolitego aparatu adm. państwa jako całości. Wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane żadnej ingerencji państwa.
Jest to pośrednia administracja państwowa, albowiem samodzielnie administruje zadaniami państwa. Jest administracją zdecentralizowaną. Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego (22-26 września 1985 roku w Rio de Janeiro) Samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społeczności lokalnej.
Zasada samorządu lokalnego, jak i podstawowe kompetencje władz lokalnych powinny zostać zapisane w konstytucji lub ustalone w drodze ustawowej. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (15 października 1985) Podmiot samorządu Tworzy społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy (gminę), dlatego gmina to związek mieszkańców danego obszaru - korporacja terenowa. Interes lokalny jest często inny niż interes społeczności ogólnopaństwowych, nie może to oznaczać iż jest mniej ważny
Decentralizacja - zabezpieczenie organom niższych stopni względnej samodzielności w stosunku do organów wyższych. Dokonuje się tego przez określenie możliwości i sposobów ingerowania organów wyżej usytuowanych w działalność organów niżej stojących w strukturze organizacyjnej.
Przynależność do społeczności samorządowej: Powstaje z mocy prawa
Zainteresowany nie może odmówić przystąpienia Organizacja samorządu: Członkowie związku powołują w drodze wyborów organy, które w sposób bezpośredni wykonują zadania nałożone na związek.
Jest to cecha konstytutywna samorządu
Przyznanie terytorialnym związkom Samorządowym osobowości prawnej. Osobowość publicznoprawna - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz