Władysław Grabski - strona 6

Historia gospodarcza - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

budżetowego. W 1923r.próby opanowania tego kryzysu podjął się Władysław Grabski, który 19 grudnia 1923r...

Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338

na wypadek bezrobocia. Rok 1924 za rządów Władysława Grabskiego przynosi dwie zmiany w zakresie ubezpieczenia...

Historia polityczna Polski XX wieku - nazwiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1267

kapitałowym, bliski współpracownik Władysława Grabskiego. W 1925 odmówił kontynuowania interwencji giełdowej...

Prawo Konstytucyjne skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2086

Pomimo przezwyciężenia kryzysu prezydenckiego i gospodarczego przez rząd Władysława Grabskiego w 1923, postępująca...

I wojna światowa i inne informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4368

utworzono gabinet fachowców z Władysławem Grabskim na czele.Wprowadzoną nową walutę-polski złoty. Od 1VII...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

lat do 1991 12. Pierwszy plan rozwoju gospodarczego ( Władysław Grabski) 1923 13. Gdzie powstała Rada...

Historia gospodarcza-Broński

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 5306

fachowców, Władysław Grabski zostaje premierem, podejmuje równocześnie dwie reformy: budżetową i walutową...